Main Menu
User Menu

29. samostatná spojovací letka [1941-1944]

29th Detached Liaison Aviation Squadron

29. samostatná spojovacia letka

29-я отдельная авиационная эскадрилья связи (29 оаэс)

     
Název:
Name:
29. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
29-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1944
Nástupce:
Successor:
použitá na vytvorenie 17. "Poľského" samostatného leteckého spojovacieho pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.07.1941-14.06.1942 Vzdušné sily Severozápadného frontu
14.06.1942-07.09.1944 6. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1941-DD.02.1943 Irchin, Nikita Denisovič (Major / Mайор)
DD.02.1943-DD.MM.1944 Tarasov, Nikolaj Ivanovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.1941-DD.MM.1944 Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde v obdobiach:
25.07.1941 - 20.11.1943
15.03.1944 - 07.09.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae29.php
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/29-samostatna-spojovaci-letka-1941-1944-t199240#571092Verze : 2
MOD