Main Menu
User Menu

22. samostatná spojovací letka [1941-1945]

22th Detached Liaison Aviation Squadron

22. samostatná spojovacia letka

22-я отдельная авиационная эскадрилья связи (22 оаэс)

     
Název:
Name:
22. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
22-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Vzdušné sily Leningradského frontu
DD.MM.RRRR-DD.MM.1945 13. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1941-DD.MM.1941 Leningrad, Komendantskij aerodrom /

Velitel:
Commander:
DD.06.1941-27.06.1942 Solovjev, Apollinarij Petrovič (Major / Mайор)
DD.06.1942-DD.MM.RRRR Poguljajev, Vasilij Ivanovič (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1945 Lecher, Viktor Isaakovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.1941-DD.MM.1945 Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.06.1941 do 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae22.php
militera.lib.ru
https://podvignaroda.ru/?#id=46047629
URL : https://www.valka.cz/22-samostatna-spojovaci-letka-1941-1945-t199221#571057Verze : 3
MOD
Piloti letky plnili počas vojny široké spektrum úloh. Lietali s podvesenými bombami v úlohe nočných bombardérov na líniu frontu, vykonávali prieskumné lety ako aj lety pre spojenie s oddielmi partizánov. Do tylu nepriateľa dovážali partizánskym oddielom poštu, krvné konzervy, lieky, batérie do rádiostaníc, potraviny, strelivo, vozili lekárov. Späť odvážali ranených partizánov. Keď v zime zamŕzalo Ladožské jazero, vykonávali prieskumné lety nad ľadovou plochou, po ktorej bude neskôr prechádzať povestná "Cesta života". Po tejto ceste, ktorá začala fungovať od 22. novembra 1941, vozili kolóny nákladných automobilov pomoc pre obkľúčený Leningrad.


militera.lib.ru
URL : https://www.valka.cz/22-samostatna-spojovaci-letka-1941-1945-t199221#571060Verze : 3
MOD