Main Menu
User Menu

Kohout, Bohuslav

     
Příjmení:
Surname:
Kohout
Jméno:
Given Name:
Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Kohout
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.12.1896 Litomyšl /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.08.1942 Berlín-Plötzensee /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Náhradní korouhve dragounského pluku 9
velitel 1. podúseku vojenské podzemní organizace Obrana Národa, pro okres Vysoké Mýto
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
autor vojenských výchovných publikací, předpisů, rukovětí a příruček
zatčen gestapem v únoru 1940, vězněn do soudního procesu v Berlíně a v něm odsouzen k trestu smrti dne 07.01.1942, popraven 26.08.1942
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
kmenové listy, kvalifikační listiny, archiv Ministerstva obrany, archiv Ministerstva vnitra, archiv Regionálního muzea Vysoké Mýto
(via email, pan Radovan Kohout)
URL : https://www.valka.cz/Kohout-Bohuslav-t199121#570765Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kohout
Jméno:
Given Name:
Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Kohout
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1906-DD.MM.1912 vyšší státní gymnazium Vysoké Mýto
DD.MM.RRRR-08.06.1925 obchodní škola v Chrudimi s maturitou (externě)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1912-DD.MM.1915 c.k. kadetní škola pro pěchotu v Praze
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1912 kadet
15.03.1915 praporčík
DD.08.1915 poručík
01.08.1917 nadporučík
10.01.1925 kapitán jezdectva
01.04.1929 štábní kapitán jezdectva
01.07.1937 major jezdectva
DD.MM.1946 podplukovník pěchoty in memoriam
DD.MM.1947 plukovník pěchoty in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.12-15.03.1915 vojenské studium na c.k. kadetní škole pro pěchotu v Praze
01.06.1915-15.07.1915 na ruské bojišti v Haliči jako velitel čety s pěším plukem 20 Stanislavov č.20
16.07.1915-24.10.1915 na ruském bojišti velitelem kulometného oddílu
16.05.1916-15.08.1916 na italském bojišti velitelem kulometné čety
10.12.1916-15.03.1917 na italskem bojišti velitelem kulometne čety
16.03.1917-30.10.1917 na italském bojišti velitelem kulometné setniny
01.11.1917-01.01.1918 velitelem kulometné setniny na ruském bojišti
29.10.1918-29.10.1918 ustanoven velitelem náhradní eskadrony u Jezdeckého pluku 2 ve Vysokém Mýtě
20.08.1919-30.09.1919 velitel kulometné eskadrony u II. výcvikové skupiny na Slovensku v oblasti Velké Býtče
30.10.1921-30.10.1921 velitelem kulometné eskadrony v prostoru Levice
12.07.1923-12.07.1923 ustanoven pobočníkem velitele náhradní korouhve, Jezdecký pluk 9, Vysoké Mýto
01.10.1924-01.10.1924 určen do aplikačni školy na jezdeckém učilišti Hodonín, Pardubice
01.04.1925-01.04.1925 01.04.1925 ustanoven velitelem 6. eskadrony, Jezdecký pluk 9, Vysoké Mýto
10.06.1930-10.06.1930 přidělen na zkušenou k Leteckému pluku 1, Praha
16.09.1930-16.09.1930 převzal velení 6. eskadrony, Vysoké Mýto
15.03.1931-15.03.1931 ustanoven zatímním I. plukovním pobočníkem, Jezdecký pluk 9, Vysoké Mýto
18.07.1932-18.07.1932 přidělen k MNO - I./2. oddělení, Praha
15.09.1933-15.09.1933 ustanoven zatímním velitelem náhradní korouhve, Vysoké Mýto
21.10.1933-21.10.1933 ustanoven velitelem 1. eskadrony
15.10.1933-15.10.1933 ustanoven velitelem Všeobecné poddůstojnické školy, Vysoké Mýto
07.05.1934-07.05.1934 určen do zbroj. kursu pro důst. pěchoty a jezdectva
05.04.1935-05.04.1935 ustanoven zatímním velitelem Náhradní korouhve, Jezdecký pluk 9, Vysoké Mýto
31.01.1936-30.04.1936 přidělen k MNO - I/2. oddělení k zpracování služebních předpisů
31.08.1936-31.08.1936 ustanoven velitelem Náhradní korouhve dragounského pluku 9, Vysoké Mýto
07.02.1940-07.02.1940 zatčen Gestapem jako velitel I. podúseku Obrany Národa pro okres Vysoké Mýto
07.02.1940-07.01.1942 vězněn ve věznicích Pardubice, Drážďany. Lipsko, Gollnow, Norimberk. Berlín-Moabit
07.01.1942-07.01.1942 postaven se spoluúčastníky odboje před soud v Berlíně, odsouzen k trestu smrti, převezen do věznice Berlin-Plötzensee
26.08.1942-26.08.1942 popraven v Berlin-Plötzensee
Vyznamenání:
Awards:

13.04.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
udělen in memoriam gen. Svobodou (číslo
matriky 23612)

Poznámka:
Note:

Zdroje:
Sources:
kmenové listy, kvalifikační listiny, archiv Ministerstva obrany, archiv Ministerstva vnitra, archiv Regionálního muzea Vysoké Mýto
(via email, pan Radovan Kohout)
URL : https://www.valka.cz/Kohout-Bohuslav-t199121#570766Verze : 3
MOD
Některé příručky, jejichž byl plk. Kohout autorem
URL : https://www.valka.cz/Kohout-Bohuslav-t199121#570767Verze : 0
MOD