Main Menu
User Menu

Fort Wayne

Fort Wayne, Indiana

     
Název:
Name:
Fort Wayne
Originální název:
Original Name:
Fort Wayne
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Allen
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
41°04'50.00"N 85°08'21.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
22.10.1794
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
13.02.1932-02.05.1932
76. pěší brigáda
76th Infantry Brigade
13.06.1939-DD.MM.RRRR
167. pěší brigáda
167th Infantry Brigade
06.12.1941-06.02.1942
31. stíhací skupina (přepadová)
31st Pursuit Group (Interceptor)
09.02.1942-30.04.1942
78. stíhací skupina (přepadová)
78th Pursuit Group (Interceptor)
01.04.1943-02.05.1943
436. skupina pro přepravu jednotek
436th Troop Carrier Group
01.05.1943-08.06.1943
437. skupina pro přepravu jednotek
437th Troop Carrier Group
01.06.1943-11.06.1943
438. skupina pro přepravu jednotek
438th Troop Carrier Group
02.06.1943-17.06.1943
375. skupina pro přepravu jednotek
375th Troop Carrier Group
01.07.1943-10.07.1943
440. skupina pro přepravu jednotek
440th Troop Carrier Group
01.08.1943-07.09.1943
433. skupina pro přepravu jednotek
433rd Troop Carrier Group
05.09.1943-DD.10.1943
434. skupina pro přepravu jednotek
434th Troop Carrier Group
06.10.1943-13.10.1943
435. skupina pro přepravu jednotek
435th Troop Carrier Group
16.12.1943-28.12.1943
436. skupina pro přepravu jednotek
436th Troop Carrier Group
29.12.1943-12.01.1944
437. skupina pro přepravu jednotek
437th Troop Carrier Group
15.01.1944-28.01.1944
438. skupina pro přepravu jednotek
438th Troop Carrier Group
02.02.1944-14.02.1944
439. skupina pro přepravu jednotek
439th Troop Carrier Group
14.02.1944-22.02.1944
440. skupina pro přepravu jednotek
440th Troop Carrier Group
22.02.1944-29.02.1944
441. skupina pro přepravu jednotek
441st Troop Carrier Group
02.03.1944-11.03.1944
442. skupina pro přepravu jednotek
442nd Troop Carrier Group
06.11.1944-16.11.1944
4. bojová přepravní skupina
4th Combat Cargo Group
04.03.1945-15.03.1945
349. skupina pro přepravu jednotek
349th Troop Carrier Group
DD.07.1945-DD.09.1945
52. křídlo pro přepravu jednotek
52nd Troop Carrier Wing
04.08.1945-15.09.1945
434. skupina pro přepravu jednotek
434th Troop Carrier Group
05.08.1945-13.09.1945
435. skupina pro přepravu jednotek
435th Troop Carrier Group
15.08.1945-08.09.1945
436. skupina pro přepravu jednotek
436th Troop Carrier Group
15.08.1945-14.09.1945
437. skupina pro přepravu jednotek
437th Troop Carrier Group
14.09.1945-15.11.1945
313. skupina pro přepravu jednotek
313th Troop Carrier Group
16.09.1945-01.10.1945
438. skupina pro přepravu jednotek
438th Troop Carrier Group
22.09.1945-07.10.1945
439. skupina pro přepravu jednotek
439th Troop Carrier Group
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Wayne,_Indiana
URL : https://www.valka.cz/Fort-Wayne-t198981#570423Verze : 0
MOD