Main Menu
User Menu

OAO Petrozavod [1992-2001]

Petrozavod OJSC / ОАО Петрозавод

     
Název:
Name:
OAO Petrozavod
Originální název:
Original Name:
ОАО Петрозавод
Historie názvů:
History of Names:
03.03.1721-10.07.1806 Ochtěnská loděnice
10.07.1806-DD.MM.1818 Panoptický institut
DD.MM.1818-DD.MM.1828 Ochtěnská loděnice
DD.MM.1828-DD.MM.1896 Ochtěnská admiralita
DD.MM.1896-DD.MM.1913 Loděnice, slévárna a mechanický závod Crichtonská loděnice Ministerstva námořnictví v nájmu a.s. Crichton & Co.
DD.MM.1913-DD.MM.1915 Petrozavod
DD.MM.1915-DD.MM.1920 Ochtinský muniční cech Admiralitní loděnice
DD.MM.1920-DD.MM.1921 Ochtinský muniční cech Crichton
DD.MM.1921-DD.MM.1922 Ochtinský muniční závod Crichton
DD.MM.1922-DD.MM.1923 Ochtinský muniční závod a loděnice
DD.MM.1923-DD.MM.1924 Petrohradský muniční závod Fugaz
DD.MM.1924-DD.MM.1927 Mechanický, slévárenský a muniční závod Petrozavod
DD.MM.1927-21.08.1931 Mechanický závod Petrozavod
21.08.1931-DD.MM.1936 Loděnice Petrozavod
DD.MM.1936-DD.MM.1969 Leningradský státní závod č. 370
DD.MM.1969-DD.MM.1985 Petrozavod
DD.MM.1985-DD.MM.1992 Společný rusko-švédský podnik Sederval-Ritm
DD.MM.1992-DD.MM.2001 OAO Petrozavod
Obory výroby:
Production Subjects:
loděnice, strojírny
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
03.03.1721-DD.MM.2001 Petrohrad /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
03.03.1721
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2001
Produkty:
Products:
DD.MM.1933-DD.MM.1937 Projekt 129 Ižorec
DD.MM.1949-DD.MM.1958 Projekt 730 Ajan
DD.MM.1959-DD.MM.1968 Projekt 733
DD.MM.1961-DD.MM.1975 Projekt 737
DD.MM.1962-DD.MM.1980 Projekt 498 Saturn
Poznámka:
Note:
1721 vznik jako loděnice pro říční lodě
1806 dočasně odbornou školou pro stavitele lodí
1896 loděnice pronajaty finskou (Skotem vlastněnou, v Abo/Turku sídlící) společností Crichton & Co.
1913 bankrot Crichton & Co. a návrat loděnice do státních rukou
1915-1920 součástí Admiralitní loděnice
1921-1925 továrna pronajímána menším uživatelům
1925-1932 součástí Oněžského metalurgického a chemického závodu
1973 součástí Vědecko-výrobního sdružení Rytmus
1992 privatizace
2001 bankrot
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan.The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
ruxpert.ru
guides.rusarchives.ru
https://www.encspb.ru/object/2804001353?lc=en
URL : https://www.valka.cz/OAO-Petrozavod-1992-2001-t198930#570305Verze : 0
MOD

Původní názvy:


03.03.1721-10.07.1806 Охтенская верфь
(Ochtěnskaja verf' / Okhtenskaya verf')
10.07.1806-DD.MM.1818 Паноптический институт
(Panoptičeskij institut / Panoptitcheskiy institut)
DD.MM.1818-DD.MM.1828 Охтенская верфь
(Ochtěnskaja verf' / Okhtenskaya verf')
DD.MM.1828-DD.MM.1896 Охтенское адмиралтейство
(Ochtěnskoje admiraltějstvo / Okhtenskoe admiralteystvo)
DD.MM.1896-DD.MM.1913 Судостроительная верфь, литейный и механический завод
Морского ведомства в аренде Акционерного общества Крейтон и К

(Sudostroitěl'naja verf', litějnyj i mechaničeskij zavod Morskogo vedomstva v arendě Akcioněrnogo obščestva Krejton i K / Sudostroitel'naya verf', liteynyy i mekhanitcheskiy zavod Morskogo vedomstva v arende Aktsionernogo obshchestva Kreyton i K)
DD.MM.1913-DD.MM.1915 Петрозавод
(Petrozavod / Petrozavod)
DD.MM.1915-DD.MM.1920 Охтинский снарядный цех Адмиралтейского завода
(Ochtinskij snarjadnyj cech Admiraltějskogo zavoda / Okhtinskiy snaryadnyy tsekh Admiralteyskogo zavoda)
DD.MM.1920-DD.MM.1921 Охтинский снарядный отдел Крейтон
(Ochtinskij snarjadnyj otděl Krejton / Okhtinskiy snaryadnyy otdel Kreyton)
DD.MM.1921-DD.MM.1922 Охтинский снарядный завод Крейтон
(Ochtinskij snarjadnyj zavod Krejton / Okhtinskiy snaryadnyy zavod Kreyton)
DD.MM.1922-DD.MM.1923 Охтинский снарядный и судостроительный завод
(Ochtinskij snarjadnyj i sudostroitěl'nyj zavod / Okhtinskiy snaryadnyy i sudostroitel'nyy zavod)
DD.MM.1923-DD.MM.1924 Петроградский снарядный завод Фугас
(Petrogradskij snarjadnyj zavod Fugas / Petrogradskiy snaryadnyy zavod Fugas)
DD.MM.1924-DD.MM.1927 Механический, литейный и снарядный завод Петрозавод
(Mechaničeskij litějnyj i snarjadnyj zavod Petrozavod / Mekhanitcheskiy liteynyy i snaryadnyy zavod Petrozavod)
DD.MM.1927-21.08.1931 Механический завод Петрозавод
(Mechaničeskij zavod Petrozavod / Mekhanitcheskiy zavod Petrozavod)
21.08.1931-DD.MM.1936 Судостроительный завод Петрозавод
(Sudostroitěl'nyj zavod Petrozavod / Sudostroitel'nyy zavod Petrozavod)
DD.MM.1936-DD.MM.1969 Ленинградский государственный завод № 370
(Leningradskij gosudarstvennyj zavod № 370 / Leningradskiy gosudarstvennyy zavod № 370)
DD.MM.1969-DD.MM.1985 Петрозавод
(Petrozavod / Petrozavod)
DD.MM.1985-DD.MM.1992 Совместное российско-шведское предприятие Седерваль-Ритм
(Sovmestnoje rossijsko-švedskoje predprijatije Seděrval'-Ritm / Sovmestnoe rossiysko-shvedskoe predpriyatie Sederval'-Ritm)
DD.MM.1992-DD.MM.2001 OAO Petrozavod
(OAO Petrozavod / OAO Petrozavod)
URL : https://www.valka.cz/OAO-Petrozavod-1992-2001-t198930#570306Verze : 0
MOD