Main Menu
User Menu

Annapolis Junction

Annapolis Junction, Maryland

     
Název:
Name:
Annapolis Junction
Originální název:
Original Name:
Annapolis Junction
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Howard
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
39°12'00.00"N 76°50'00.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1840
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1918-DD.MM.1919
11. divize
11th Division
17.09.1919-DD.MM.RRRR
1. divize
1st Division
16.01.1920-27.10.1921
14. pěší brigáda
14th Infantry Brigade
DD.07.1920-22.09.1921
7. divize
7th Division
18.12.1920-21.09.1921
13. pěší brigáda
13th Infantry Brigade
22.06.1921-DD.02.1928
16. tankový prapor (lehký)
16th Tank Battalion (Light)
22.06.1921-DD.02.1928
17. tankový prapor (těžký)
17th Tank Battalion (Heavy)
22.06.1921-29.07.1922
18. tankový prapor (lehký)
18th Tank Battalion (Light)
01.04.1926-DD.02.1928
18. tankový prapor (lehký)
18th Tank Battalion (Light)
01.04.1926-DD.02.1928
19. tankový prapor (těžký)
19th Tank Battalion (Heavy)
DD.02.1928-05.03.1929
16. tankový prapor (lehký)
16th Tank Battalion (Light)
DD.02.1928-05.03.1929
17. tankový prapor (těžký)
17th Tank Battalion (Heavy)
DD.02.1928-05.03.1929
18. tankový prapor (lehký)
18th Tank Battalion (Light)
DD.02.1928-05.03.1929
19. tankový prapor (těžký)
19th Tank Battalion (Heavy)
01.07.1928-01.10.1928
Experimentální mechanizované uskupení
Experimental Mechanized Force
05.03.1929-01.09.1929
16. tankový prapor (lehký)
16th Tank Battalion (Light)
05.03.1929-01.09.1929
17. tankový prapor (těžký)
17th Tank Battalion (Heavy)
05.03.1929-01.09.1929
18. tankový prapor (lehký)
18th Tank Battalion (Light)
05.03.1929-01.09.1929
19. tankový prapor (těžký)
19th Tank Battalion (Heavy)
22.06.1929-01.09.1929
1. tanková skupina
1st Tank Group
01.09.1929-25.10.1932
1. tankový pluk (lehký)
1st Tank Regiment (Light)
25.10.1932-01.09.1938
66. pěší pluk (lehkých tanků)
66th Infantry Regiment (Light Tanks)
02.09.1936-01.07.1940
16. pěší brigáda
16th Infantry Brigade
DD.05.1940-DD.MM.RRRR
1. pěší pluk
1st Infantry Regiment
10.12.1940-26.12.1940
II. sbor
II Corps
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR
70. tankový prapor
70th Tank Battalion
05.02.1941-DD.MM.RRRR
58. pěší brigáda
58th Infantry Brigade
14.09.1941-28.02.1942
88. pěší brigáda
88th Infantry Brigade
04.12.1941-01.03.1942
1. tanková skupina
1st Tank Group
01.03.1942-01.08.1942
1. tanková skupina
1st Tank Group
22.01.1951-DD.MM.RRRR
VII. sbor
VII Corps
DD.MM.1966-DD.MM.1993
1. armáda
1st Army
01.10.1991-01.04.1992
694. křídlo elektronické bezpečnosti
694th Electronic Security Wing
01.04.1992-01.10.1993
694. zpravodajské křídlo
694th Intelligence Wing
01.10.1993-01.05.2005
694. zpravodajská skupina
694th Intelligence Group
17.07.2000-01.01.2009
70. zpravodajské křídlo
70th Intelligence Wing
01.01.2009-DD.MM.RRRR
70. zpravodajské, sledovací a průzkumné křídlo
70th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Wing
01.09.2009-DD.MM.RRRR
694. zpravodajská, sledovací a průzkumná skupina
694th Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
694. zpravodajská skupina
694th Intelligence Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kybernetické velitelství Armády Spojených států
United States Army Cyber Command
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Annapolis-Junction-t198838#570077Verze : 0
MOD