Main Menu
User Menu

Pěchotní doplňovací výcvikové středisko, Woltersův tábor [1941-1946]

Infantry Replacement Training Center, Camp Wolters

     
Název:
Name:
Pěchotní doplňovací výcvikové středisko, Woltersův tábor
Originální název:
Original Name:
Infantry Replacement Training Center, Camp Wolters
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1946
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Stanton, Shelby L.: World War II Order of Battle: An Encyclopedic Reference to U.S. Army Ground Forces from Battalion through Division, 1939-1946
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-doplnovaci-vycvikove-stredisko-Woltersuv-tabor-1941-1946-t197902#568125Verze : 0
MOD