Main Menu
User Menu

CZK - Tanková veža T-40/75 N na železobetónovom podklade

Tank tower T-40/75 N on a reinforced concrete base

V roku 1954 vznikla myšlienka využiť veže ukoristených nemeckých stredných tankov Pz.Kpfw.IV ako stále pevnostné palposty v pohraničných pásmach Československej republiky. Samotný tankový kanón bol ešte i v tomto období hodnotený ako efektívny a armáda mala pre kanóny dostatočnú zásobu streliva.
Na doporučenie sovietského poradcu schválil koncom 12/1954 výstavbu skúšobného objektu náčelník generálneho štábu generálplukovník Václav Kratochvíl. K skúškam mohli byť využité tri tankové veže. Veliteľstvo ženijného vojska vypracovalo projekt a na pokusné účely bolo nariadené veliteľstvu tankomechanizovaného vojska odoslať jeden tank T-40/75 N (Pz.Kpfw.IV) do Strašíc, kde mal byť od 15.3.1950 do 8.5.1955 k dispozícii Veliteľstvu ženijného vojska. Začiatok projektu u VŽV bol datovaný od 4.2.1955.
Na protitankovej strelnici VVP Jince-Padrť bol vytvorený pokusný železobetónový bunker, na strope ktorého bola usadená veža spolu s časťou korby. Pod priestorom posádky bol vytvorená kobka na vystrelené nábojnice s uzatvárateľnou klapkou. Kobka bola vybavená odvodňovacím otvorom a bola odvetravaná malým komínom. Celková dĺžka objektu bola 6090 mm, maximálna šírka objektu bola 3920 mm. Hrúbka stien bola v prednej časti 1000 mm, boky 600 mm, zadná časť a 250 mm. Takýto objekt mohol v prednej časti odolávať streľbe z 57 mm a 85 mm protitankových kanónov a streľbe zo 122 mm húfnice. Betónový strop mal odolávať streľbe z 82 mm mínometu. Okolie železobetónového objektu mohlo byť zosilnené kameninou a zeminou, ktoré by ochranu objektu zosilnilo, no zároveň by narušilo plne kruhový obstrel. Priestoru posádky zásoboval čerstvým vzduchom ventilátor prevzatý z ľahkého opevnenia vz.37. Komora pre odpad prázdnych nábojníc mala rozmery 800x100x850 mm. Korba tanku bola uchytená 10 skrutkami priemeru 30 mm zapustenými v betóne. Pri použití veže z Pz.Kpfw.IV Ausf.J bol námer kanóna v rozsahu -10° až +20°. Pohon veže bol ručný, vežový ventilátor bol poháňaný akumulátorom. Práce na stavbe objektu prebiehali od 21.3.1955 do 30.4.1955.
Po ukončení prác bol objekt podrobený detailným skúškam, kedy sa merala koncentrácia nebezpečných plynov vznikajúcich pri streľbe, a na záver boli vykonané ostreľovacie skúšky. Zároveň sa mal zistiť potrebný čas na montáž a demontáž veže a mal sa nájsť i spôsob zakrytia otvoru, ktorý však nebol dokončený. Streľby sa prevádzali 85 mm kanónom vz.52 za použitia protipancierového a trieštivotrhavého streliva. Skúšky sa uskutočnili od 2.5.1955 do 4.5.1955, na konci ktorých bol objekt rozstrieľaný.
Dňa 3.5.1955 bolo vykonané zamaskovanie objektu a prebehlo meranie koncentrácie splodín vznikajúcich pri streľbe. Prebehli štyri série po 12 ranách, každá séria s iným postupom pri odvetrávaní. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri použití vežového ventilátora v plne uzavretom objekte. Streľbu vykonával desiatnik Voříšek z ťažkého tankosamohybného pluku zo Strašíc.
Dňa 4.5.1955 bola vykonaná ukážka demontáže veže, ktorá trvala 95 minút a následná montáž veže za 75 minút. Demontáž a montáž zabezpečoval štandardný autožeriav K-32 na podvozku Tatra 111, ktorého výkon bol na hranici použiteľnosti, preto sa plánovalo používanie silnejšieho žeriavu. nasledovali postreľovacie skúšky, ktoré vykonávala poločata z 203.protitankového delostreleckého pluku. Streľba bola zahájená zo vzdialenosti 1400 metrov. Osem výstrelov zneschopnili bojaschopnosť veže, následne sa streľba presunula na vzdialenosť 800 metrov a použité protipancierové granáty s balistickou kuklou úplne vežu rozstrieľali. Ukončenie strelieb bolo v 17.30 hod.
K samotnej konštrukcii a vybaveniu bunkru boli mierne výhrady, ktoré sa mali riešiť modifikáciou projektu. Ako nevyhovujúca však bola odolnosť veže, čo bol samozrejme závažný a kategorický nedostatok, ktorý viedol k zrušeniu celého projektu. Konštatovalo sa však, že pri použití silnejších veží by mohol mať takýto zámer viac šancí na úspech. O niekoľko rokov neskôr vznikol obdobný projekt KŽ-3, u ktorého bola použitá veža z T-34/85.


Mgr. Martin Dubánek - Pokus o využití věží tanku Pz.Kpfw.IV v československých opevněních po 2.sv.válce, HPM č.11/2005, ISSN: 1210-1427
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tankova-veza-T-40-75-N-na-zelezobetonovom-podklade-t197728#567839Verze : 9
MOD
Vážení, se souhlasem autora si dovoluji předložit dva nákresy.

Mgr. Martin Dubánek - Pokus o využití věží tanku Pz.Kpfw.IV v československých opevněních po 2.sv.válce, HPM č.11/2005, ISSN: 1210-1427

CZK - Tanková veža T-40/75 N na železobetónovom podklade -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZK - Tanková veža T-40/75 N na železobetónovom podklade -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/CZK-Tankova-veza-T-40-75-N-na-zelezobetonovom-podklade-t197728#567841Verze : 1
MOD