Main Menu
User Menu

Tirpitz, Alfred von

     
Příjmení:
Surname:
von Tirpitz
Jméno:
Given Name:
Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred von Tirpitz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
velkoadmirál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.03.1849 Küstrin /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.03.1930 Ebenhausen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ nemeckého námorníctva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_von_Tirpitz
URL CZ: https://www.valka.cz/Tirpitz-Alfred-von-t19755#420018Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Tirpitz-Alfred-von-t19755#420018Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Tirpitz
Jméno:
Given Name:
Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred von Tirpitz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
13.05.1895 kontradmirál
05.12.1999 viceadmirál
14.11.1903 admirál
27.01.1911 velkoadmirál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.08.1902

Řád Sv. Alexandra Něvského
Order of St. Alexander Nevsky
Орден Святого Александра Невского
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 1. třída
Order of Red Eagle 1st Class
Roter Adler Orden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.RRRR

Královský viktoriánský řád rytíř velkokříže
Royal Victorian Order Knight Grand Cross
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele zlatý kříž - 4. třída
Order of Redeemer Golden Cross -4th Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
-

DD.MM.RRRR

Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1813 - 2. třída
Iron Cross 1813 - 2nd Class
Eisernes Kreuz 1813
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

DD.MM.RRRR

Řád italské koruny důstojník (4. třída)
Order of Crown of Italy Officer (4th Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Řád Dannebrog - velkokříž
Order of Dannebrog - Grand Cross
Dannebrogordenen - Storkors
-

DD.MM.RRRR

Řád rumunské koruny 1. třída s meči
Order of Crown of Romania 1st Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž
Hanseatic cross
Hanseatenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád věrnosti velkokříž
Order of Fidelity Grandcross
Hausorden der Treue
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád zähringenského lva velkokříž
Order of the Zähringen Lion Grand Cross
Orden vom Zähringenen Löwen Grosskreuz
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Záslužný řád Filipa velkomyslného - velkokříž
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Grandcross
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Großkreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Friedricha - velkokříž
Order of Friedrich - Grandcross
Friedrichs -Orden
-

DD.MM.RRRR

Řád za vojenské zásluhy 4. třída
Order of Military Merit 4th Class
Orden del Mérito Militar
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa velkokříž
Order of Franz Joseph Grandcross
Franz Joseph Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile
War Medal
Harp Madalyası
-

DD.MM.RRRR

Medaile Imtiyaz - zlatá
Imtiyaz Medal - Gold
İmtiyaz Madalyası
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Olafa velkokříž (1. třída)
Order of St. Olaf Grandcross (1st Class)
Sanct Olavs Orden
-

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.MM.RRRR

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda 1. třída
Order of Leopold 1st Class
Leopold-Orden I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád dvojitého draka II. třída 1. stupeň
Order of Double Dragon 2nd Class 1st Grade
双龙宝星
-

MM.DD.RRRR

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_von_Tirpitz
URL CZ: https://www.valka.cz/Tirpitz-Alfred-von-t19755#652513Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Tirpitz-Alfred-von-t19755#652513Version : 0
MOD
Großadmiral Alfred von Tirpitz


(1849 - 1930)- narozen 19. března 1849 v Kostrzyne ve velkoburžoasní rodině


- 1865 - vstoupil do pruského námořnictva


- 1877 - 1888 - pověřen vedením torpédového oddělení válečného ministerstva


- 1892 - náčelníkem štábu Hlavního velení válečného námořnictva


- 1897 - státním sekretářem Říšského námořního úřadu, prosadil ambiciózní program na vybudování silného válečného loďstva, v jehož rámci byly stavěny tzv. dreadnoughty, protiváha obdobných plavidel britského námořnictva. Námořní zbrojení mělo zajistit britskou neutralitu v příští válce, nakonec však vedlo ke zvýšení napětí mezi oběma mocnostmi. Vilém II. přes počáteční podporu Tirpitzova plánu dal nakonec přednost budování pozemních sil a letectva.


- 1911 - velkoadmirálem


- 1916 - po květnové porážce německého námořnictva v bitvě u Jutska a neúspěšném pokusu o zavedení neomezené ponorkové války opustil námořnictvo


- 1917 - zakladatelem Německé vlastenecké strany (Deutsche Vaterlandspartei) spolu s W. Kappem


- 1924 - 1928 - poslancem Reichstagu za Německou národní lidovou stranu (nástupkyně Deutsche Vaterlandspartei)


- zemřel 6. března 1930 v Ebenhausenu
URL CZ: https://www.valka.cz/Tirpitz-Alfred-von-t19755#73843Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Tirpitz-Alfred-von-t19755#73843Version : 0
MOD
Část vyznamenání velkoadmirála uložených v Námořním muzeu v Hamburku.
URL CZ: https://www.valka.cz/Tirpitz-Alfred-von-t19755#652563Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Tirpitz-Alfred-von-t19755#652563Version : 0
MOD