Main Menu
User Menu

Hevera, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Hevera
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Hevera
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., CSc
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.12.1937 Blížkovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Hlavního týlu MNO
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Hevera-Jan-t197334#566992Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hevera
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Hevera
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1953-DD.MM.1956 Vojenská škola Jana Žižku z Trocnova
DD.MM.1956-DD.MM.1959 Vojenské učiliště
DD.MM.1965-DD.MM.1968 Vojenská akademie
DD.MM.1969-DD.MM.1971 Vojenská akademie - postgraduální kurz
DD.MM.1976-DD.MM.1978 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
DD.MM.1983-DD.MM.1983 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova - vyšší akademický kurz, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1971 major
01.07.1976 podplukovník
01.05.1981 plukovník
01.10.1983 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1978-DD.11.1980 Velitel : Týl 1. armády
DD.11.1980-DD.04.1981 Velitel : Štáb tyla
DD.04.1981-01.05.1981 Velitel : Vojenský týl
01.05.1981-01.10.1983 Velitel : Vojenský týl
01.10.1983-DD.10.1985 Velitel : Vojenský týl
DD.10.1985-DD.01.1990 Velitel : Štáb Hlavního týlu
DD.02.1990-DD.05.1991 Velitel : Hlavní týl

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Hevera-Jan-t197334#566993Verze : 2
MOD