Main Menu
User Menu

CZE/AUT - KOVVŠ Pandur II CZ (velitelsko-štábní vozidlo)

     
Název:
Name:
KOVVŠ Pandur II CZ
Originální název:
Original Name:
KOVVŠ Pandur II CZ
Kategorie:
Category:
velitelsko-štábní vozidlo
Výrobce:
Producer:
TATRA DEFENCE VEHICLE, Kopřivnice
General Dynamics European Land Systems-Steyr, Vídeň [podvozek / chassis]
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2019-DD.MM.2020 (plánované dodávky / planned deliveries)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
6
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2018
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
224001) kg
Celková délka:
Overall Length:
7999 mm
Celková šířka:
Overall Width:
26702) mm
Celková výška:
Overall Height:
23333) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
448 mm
Pancéřování:
Armour:
kompozitní a ocelové přídavné pancéřování

- balistická a protiminová ochrana dle:
- STANAG 4569 Annex A Level 3
- STANAG 4569 Annex B Level 3a
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Cummins Diesel ISLe T450 HPCR
- vznětový, řadový, vodou chlazený, s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný, s chlazením plnicího vzduchu, splňující limity exhalací EURO 2
- počet válců: 6
- objem válců: 8900 cm3
- maximální točivý moment: 1628 Nm při 1300 ot/min
Výkon:
Power:
335.6 kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF 6HP602 S Plus
- elektronicky řízená, plně automatická
- počet stupňů: 6 + 1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
105 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
700 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
30 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,5 m
Výzbroj:
Armament:
MINIMI
- ráže: 7,62 mm
- náboje: 600 kusů
Vybavení:
Equipment:
- radiostanice AN/PRC-117G
- anténa RF-3187-AT320
- anténa RF-3193TB-AT520
- anténa SATCOM
- terminál INMARSAT BGAN
- jednotka RF-7800W-IU200
- radiostanice RF-7800W-OU500
- anténa RF-7500W-AT206
- anténa RF-7500W-AT206
- IP šifrovací zařízení TCE 621/M
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) maximální přípustná hmotnost 22500 kg
2) korba
3) po strop korby, včetně antén 4561 mm
Zdroje:
Sources:
firemní materiály TATRA DEFENCE VEHICLE
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-AUT-KOVVS-Pandur-II-CZ-velitelsko-stabni-vozidlo-t197239#566812Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-AUT-KOVVS-Pandur-II-CZ-velitelsko-stabni-vozidlo-t197239#566812Version : 0
MOD
KOVVŠ Pandur II CZ

Kolové obrněné vozidlo KOVVŠ je určeno k podpoře rozhodovacího procesu velitele na stupni prapor, pluk a brigáda při řízení boje s cílem zefektivnit proces velení a řízení podřízeným prvkům. Prostředek je osazen specializovanou infrastrukturou komunikačních a informačních systémů. Vozidlo je doplněno o pracoviště pro činnost štábu v poli (PŠ). Technické vybavení KOVVŠ a PŠ zajišťuje neutajené a utajené (až do stupně "TAJNÉ") hlasové a datové spojení v pásmech VKV/UKV a vysokokapacitní přenos dat radioreléovým spojem.

Dne 30. ledna 2017 byla podepsána mezi Ministerstvem obrany ČR a podnikem TATRA DEFENCE VEHICLE smlouva na dodávku 20 obrněných kolových transportérů řady Pandur II CZ ve verzích kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní (KOVVŠ, 6 kusů) a kolové obrněné vozidlo spojovací (KOVS, 14 kusů) včetně logistického zabezpečení a školení. Součástí dodávky je rovněž 6 polních velitelských pracovišť, která budou funkčně propojena s velitelskými Pandury. Díky tomu může systémy KOVVŠ při stacionárním použití využít širší okruh příslušníků štábu praporu, pluku nebo brigády. Celková cena kontraktu činila 2 069 366 599 Kč včetně DPH. V rámci následných jednání se obě smluvní strany dohodly na snížení ceny vozidel a pracovišť štábu za podmínky rozložení financování dodávek poskytnutím zálohové platby. Proto byl v květnu 2017 uzavřen dodatek k původní smlouvě, který celkovou sumu redukuje na 2 044 693 937 Kč včetně DPH. Více než polovina ceny vozidel je tvořena speciálním komunikačním, spojovacím, elektronickým a dalším vybavením, na jehož produkci se podílí řada českých výrobců a dodavatelů. Mezi nejvýznamnější subdodavatele patří:

• Vojenský výzkumný ústav, Brno (přídavná balistická ochrana, sedačky osádky, systémy utajovaného přenosu dat),
Vojenský technický ústav pozemního vojska, Vyškov (filtrační a ventilační zařízení, dodávka elektrocentrál, komplexní zkoušky vozidel),
Vojenský technický ústav výzbroje a munice, Slavičín (lafeta pro zbraně),
• B.O.I.S. FILTRY, Blansko (prostředky modulárního maskování),
• OPTOKON, Jihlava (datové sítě pro nástavbovou část, optické prvky kabeláže),
• Ray Service, Staré Město (dodávka kabeláže do vozidel),
RETIA, Pardubice (kompletní architektura, design a výroba nástavby vozidel),
• URC Systems, Prostějov (modulární rušičky, výsuvné anténní systémy),
• Letecké přístroje Praha, Praha (vnitřní komunikační a diagnostické přístroje),
• Meopta Systems, Přerov (integrované přístroje pro denní a noční vidění),
• AKERMANN ELECTRONIC, Praha (speciální IT technika pro nástavbovou část a pracoviště štábu),
• INTERLINK CS, Praha (komunikační systémy platformy Harris pro nástavbovou část).

Oproti dříve dodaným Pandurům II CZ pro českou armádu mají nyní vozidla zvýšenou balistickou ochranu. Dodávky KOVVŠ a KOVS pro potřeby Armády České republiky budou probíhat v letech 2019 až 2020. Kontrolní zkoušky proběhly v červnu 2019. Vozy byly zavedeny do výzbroje 4. brigády rychlého nasazení.

Ke slavnostnímu předání prvních dvou kusů KOVS, dvou kusů KOVVŠ a dvou kusů pracovišť pro činnost štábu v poli pro potřeby 41. mechanizovaného praporu došlo v Centru zabezpečení materiálem technických služeb ve Štěpánově dne 4. února 2020.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-AUT-KOVVS-Pandur-II-CZ-velitelsko-stabni-vozidlo-t197239#566814Verze : 10
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-AUT-KOVVS-Pandur-II-CZ-velitelsko-stabni-vozidlo-t197239#566814Version : 0
MOD
První vyrobené KOVVŠ Pandur II CZ (v popředí) a KOVS Pandur II CZ na polygonu společnosti TATRA TRUCKS, duben 2019.

Fotografie: CZECHOSLOVAK GROUP

CZE/AUT - KOVVŠ Pandur II CZ (velitelsko-štábní vozidlo) -


URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-AUT-KOVVS-Pandur-II-CZ-velitelsko-stabni-vozidlo-t197239#620114Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-AUT-KOVVS-Pandur-II-CZ-velitelsko-stabni-vozidlo-t197239#620114Version : 0
MOD
První vyrobé exempláře KOVVŠ Pandur II CZ (vlevo) a KOVS Pandur II CZ (vpravo), květen 2019.


Fotografie: CZECHOSLOVAK GROUP

 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/621343
URL CZ: https://www.valka.cz/CZE-AUT-KOVVS-Pandur-II-CZ-velitelsko-stabni-vozidlo-t197239#621344Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZE-AUT-KOVVS-Pandur-II-CZ-velitelsko-stabni-vozidlo-t197239#621344Version : 0
MOD