Main Menu
User Menu

Fritsch, Werner von

     
Příjmení:
Surname:
von Fritsch
Jméno:
Given Name:
Werner Thomas Ludwig
Jméno v originále:
Original Name:
Werner Thomas Ludwig von Fritsch
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
barón
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.08.1880 Benrath, /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.09.1939 Varšava, /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ vrchného veliteľstva brannej moci nemeckej 3. ríše
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Fritsch
URL : https://www.valka.cz/Fritsch-Werner-von-t19722#403685Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Fritsch
Jméno:
Given Name:
Werner Thomas Ludwig
Jméno v originále:
Original Name:
Werner Thomas Ludwig von Fritsch
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.01.1900 poručík
18.10.1909 nadporučík
22.03.1913 kapitán
16.09.1917 major
05.02.1923 podplukovník
01.03.1927 plukovník
01.11.1930 generálmajor
01.06.1932 generálporučík
01.02.1934 Generál delostrelectva
20.04.1936 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1935-20.04.1936 Velitel : Hlavní velitelství pozemního vojska
20.04.1936-04.02.1938 Velitel : Hlavní velitelství pozemního vojska
01.09.1939-22.09.1939 Velitel : Dělostřelecký pluk 12

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

30.01.1937

Zlatý stranický odznak
Golden Party Badge
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 4. třída
Order of Red Eagle 4th Class
Roter Adler Orden 4. Klasse
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Záslužný řád Filipa velkomyslného - rytíř 2. třídy
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Knight 2nd Class
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Ritter II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

MM.DD.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Fritsch
URL : https://www.valka.cz/Fritsch-Werner-von-t19722#422933Verze : 0
MOD
Generaloberst Werner Freiherr von Fritsch


* 04.08.1880, Benrath
+ 22.09.1939, VaršavaWerner Freiherr von Fritsch nastupuje službu v armáde v roku 1898, kde ako príslušník Artillerie-Regiment 25 je v roku 1900 povýšený do hodnosti Leutnant. Po absolvovaní delostreleckej a priemyselnej školy (Artillerie- und Ingenieurschule) v roku 1902, je vymenovaný v roku 1903 za adjutanta I. Abteilung, Feldartillerie-Regiments 25. V období rokov 1907 až 1910 študuje na vojenskej akadémii v Berlíne, kde je počas štúdia povýšený do hodnosti Oberleutnant a po jeho skončení v roku 1913 prevelený do Großenu.

Počas prvej svetovej vojny pôsobí na viacerých štábnych postoch: generálny štáb 1. Garde-Infanterie-Division, generálny štáb 4. Armee, generálny štáb veliacich generálov vzdušných ozbrojených síl (Generalstab des Kommandierenden Generals der Luftstreitkräfte) a tiež v generálnom štábe VI. Reservekorps.

Po skončení vojny prechádza do reichswehru a pôsobí v generálnom štábe najvyššieho vojenského veliteľstva ochrany hraníc Sever (Generalstab des Generalkommandos Grenzschutz Nord). V roku 1920 je prevelený na referentské miesto na ríšskom ministerstve brannej moci (Reichswehrministerium), kde sa stáva dôverníkom vrchného veliteľa Hansa von Seeckt, a od roku 1920 do roku 1922 sa zúčastňuje na znovu vybudovaní nemeckej armády. V roku 1922, ešte stále v hodnosti Oberleutnant, velí jednému z oddielov Artillerie-Regiment 5. V roku 1932 nahrádza vo funkcii veliteľa Wehrkreises III Generalfeldmarschalla von Rundstedt.

Po vymenovaní za generála menuje ho v roku 1934 ríšsky prezident Paul von Hindenburg veliteľom Armádneho velenia (Chef der Heeresleitung), ktorá funkcia mala od roku 1935 názov Vrchný veliteľ armádnych síl (Oberbefehlshaber des Heers). Súčasne s vymenovaním je von Fritsch povýšený do hodnosti General der Artillerie. Pri výkone svojej funkcie plne podporuje vyzbrojovanie a modernizáciu armády, ale súčasne sa snaží o zachovanie odstupu medzi armádou a Adolfom Hitlerom. Dňa 20.4.1936 je povýšený do hodnosti Generaloberst. Potom, čo Hitler na porade s velením Wehrmachtu 5.11.1937 predloží svoje plány vojnového riešenia “otázky nemeckého priestoru″, pokúša sa von Fritsch presvedčiť generalitu, aby k Hitlerovým plánom zaujala odmietavý postoj. Pri svojej argumentácii sa však obmedzuje len na odbornú kritiku a rovnaký názor má už len vtedajší ríšsky minister vojny von Blomberg a určité pochybnosti ohľadom termínu a výzbroje Kriegsmarine vyslovil jej vtedajší vrchný veliteľ Erich Raeder.

V afére Wernera von Blomberg v januári 1938 videl Hitler možnosť zbaviť sa nielen samotného von Blomberga ale súčasne i kritika von Fritscha, a tiež možnosť prevziať najvyššie velenie armády. Pomohla mu intriga Hermanna Göringa, ktorý sám mal záujem o Blombergove miesto, a ktorý spoločne s Reinhardom Heydrichom zverejnil informáciu gestapa, že von Fritsch udržiaval homosexuálne styky s mladým prostitútom, a že teda predstavuje bezpečnostné riziko. Hoci von Fritsch dáva Hitlerovi čestné slovo dôstojníka, že toto obvinenie je nepravdivé, Hitler verí viac pochybnému svedkovi a von Fritscha suspenduje a následne ho spoločne s von Blombergom dňa 4.2.1938 odvoláva z jeho funkcie Vrchného veliteľa armády. Nič na tom nezmení ani skutočnosť, že dňa 18.3.1938 ríšsky vojenský súd von Fritscha spod všetkých obvinení oslobodí.

Na základe intervencie jeho nasledovníka Walthera von Brauchitsch, preberá von Fritsch velenie Artillerieregiment 12 a počas bojov o Varšavu dňa 22.9.1939 padne. Dnes sa už môžeme len domnievať, že do nepriateľskej paľby sa vrhol úmyselne a dobrovoľne tak ukončil svoj život spôsobom hodným vojaka a dôstojníka.


zdroj:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Fritsch-Werner-von-t19722#83082Verze : 1
MOD
Werner Thomas baron Ludwig Freiherr von Fritsch

Zdroj: hi.baidu.com
URL : https://www.valka.cz/Fritsch-Werner-von-t19722#349882Verze : 0