Main Menu
User Menu

Beck, Ludwig

     
Příjmení:
Surname:
Beck
Jméno:
Given Name:
Ludwig
Jméno v originále:
Original Name:
Ludwig Beck
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.06.1880 Biebrich /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.07.1944 Berlín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu pozemnej armády (OKH)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Bol zatčený za účasť na spiknutí z 20. júla 1944, spáchal sebevraždu.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Beck
URL : https://www.valka.cz/Beck-Ludwig-t19721#403683Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Beck
Jméno:
Given Name:
Ludwig
Jméno v originále:
Original Name:
Ludwig Beck
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1899 Leutnant
17.09.1909 Oberleutnant
01.10.1913 Hauptmann
18.04.1918 Major
15.04.1923 Oberstleutnant
01.11.1927 Oberst
01.02.1931 Generálmajor
01.12.1932 Generálporučík
01.10.1935 Generál delostrelectva
01.11.1938 Generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 4. třída
Order of Crown 4th Class
Kronenorden 4. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 12 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 12 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 12 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 25 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 25 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 25 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - rytíř s meči
Knight's Cross with Swords of the Royal House Order of Hohenzollern
Ritterkreuz des Königlichen Hausorden von Hohenzollern mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Důstojnické služební vyznamenání
Long service award
Dienstauszeichnung für Offiziere
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž
Hanseatic cross
Hanseatenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Kříž za věrnou službu
Cross for Loyal Service
Kreuz für treue Dienste
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - rytíř 1. třídys meči a korunou
Order of Albrecht - Knight 1st Class with Swords and Crown
Albrecht - Orden - Ritter I. Klasse mit Schwertern und Krone
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha-Augusta 1914 - 2. třída
Friedrich August Cross 1914 - 2nd Class
Friedrich-August Kreuz 1914 - II. Klasse
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha-Augusta 1914 - 1. třída
Friedrich August Cross 1914 - 1st Class
Friedrich-August Kreuz 1914 - I. Klasse
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha-Augusta 1914 - 1. třída
Friedrich August Cross 1914 - 1st Class
Friedrich-August Kreuz 1914 - I. Klasse
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Friedricha - rytíř 1. třídy
Order of Friedrich - Knight 1stClass
Friedrichs -Orden
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile
War Medal
Harp Madalyası
-

MM.DD.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Beck
URL : https://www.valka.cz/Beck-Ludwig-t19721#421981Verze : 0
MOD
Generaloberst Ludwig Beck


nar.: 29.6.1880, Biebrich am Rhein
zomr.: 20.7.1944, Berlin


V rokoch 1892 až 1898 navštevuje Ludwig (Gottfried Otto Richard) Beck humanitné gymnázium, na ktorom patrí medzi vynikajúcich žiakov a maturitnú skúšku skladá s vyznamenaním. Po maturite vstupuje Beck v roku 1898 do pruskej armády a je zaradený ku pluku poľného delostrelectva (Feldartillerie-Regiment). V roku 1899 je povýšený do hodnosti Leutnant, za ktorý rýchly postup vďačí svojej inteligencii a schopnostiam. V rokoch 1908 až 1911 študuje Beck na Vojenskej akadémii v Berlíne a počas štúdia je v roku 1909 povýšený do hodnosti Oberleutnant. Ďalší hodnostný postup prichádza v roku 1913, kedy je povýšený na Hauptmanna. Počas prvej svetovej vojny pôsobí ako dôstojník generálneho štábu na rôznych hlavných veliteľstvách (Oberkommandos) na západnom fronte, v roku 1916 je povýšený na Majora a po skončení vojny prechádza do Reischwehru. S národným socializmom sa stretáva prvýkrát v roku 1930, kedy v Ulme traja poručíci aj napriek prísnemu zákazu agitujú pre vstup do NSDAP, čo vedie až k súdnemu konaniu. Beck sa postaví na obranu týchto dôstojníkov, pretože je pobúrený najmä ich zatknutím v areály kasární. Dostáva sa kvôli tomu do konfliktu s velením reichswehru, počas ktorého sa pohráva s myšlienkou na odstúpenie. Nakoniec ale v reichswehre zostáva.

Uchopenie moci národnými socialistami víta Beck so slovami "Prvý záblesk svetla (nádeje) od roku 1918". Dňa 1.10.1933 sa Beck stáva riaditeľom úradu brannej moci na ministerstve ríšskej obrany. Versaillské zmluvy nepovoľovali nemeckej armáde mať generálny štáb, z ktorého dôvodu sa funkcia, ktorú zastáva Beck od roku 1933 do 1935 nazýva Vedúci úradu brannej moci na ministerstve ríšskej obrany (Chef des Truppenamtes im Reichswehrministerium). De facto však už v tom čase môžme o Beckovi hovoriť ako o náčelníkovi generálneho štábu armády, ktorý názov jeho úrad oficiálne získava v roku 1935. Súčasne je Beck povýšený do hodnosti - General der Artillerie. Z pozície svojej funkcie v mnohých memorandách kritizuje v roku 1937 Hitlerov plán urýchleného zmocnenia sa Československa, pretože aj keď s obsadením území bezpodmienečne súhlasí, nie je toto podľa neho reálne pred rokom 1940. Preto Beck vyzýva generalitu na predloženie ultimáta Hitlerovi proti prepadnutiu Československa s tým, že v opačnom prípade celá generalita abdikuje. Po škandále v roku 1938, kedy boli minister vojny, poľný maršál Werner von Blomberg vzhľadom na nevhodný sobáš a vrchný veliteľ pozemnej armády generálplukovník Werner Freiherr von Fritsch pre homosexuálne vzťahy prepustení z armády, sa Beck opätovne pokúša organizovať spoločný postup proti Hitlerovým vojnovým plánom, avšak bez úspechu.

Potom, čo Hitler vydal dňa 30.5.1938 príkaz k rozbitiu Československa, pripravuje Beck v auguste 1938 pre prípad vypuknutia vojny plán na zosadenie Hitlera. Podpísaním Mníchovských dôhod však jeho plány na puč stroskotávajú. V dôsledku váhania generality s odstúpením a po škandále jeho nadriadených sa Beck sťahuje do ústrania, požiada o penzionovanie a dňa 1.10.1938 je v hodnosti General der Infanterie z Wehrmachtu prepustený. Jeho príklad však nenasleduje žiadny z generálov.

V období rokov 1939-1944 sa Beck angažuje v armádnom odboji, pričom patril k hlavným predstaviteľom hnutia odporu a počítalo sa s ním, v prípade úspešného prevratu, ako s novou hlavou štátu. Po neúspešnom Stauffenbergovom atentáte na Hitlera vo Wolfsschanze dňa 20.7.1944 a po nevydarenom štátnom prevrate v Berlíne je zatknutý a uväznený. Krátko po polnoci ho generál Friedrich Fromm žiada, aby spáchal samovraždu, čo sa mu však napriek dvom pokusom nepodarí, a preto je zastrelený neznámym feldweblom Wehrmachtu.
URL : https://www.valka.cz/Beck-Ludwig-t19721#75292Verze : 0
MOD
foto
Beck, Ludwig - civilné foto

civilné foto
URL : https://www.valka.cz/Beck-Ludwig-t19721#91190Verze : 0
MOD

GENERALITA VELKONĚMECKÁ ŘÍŠE
Příjmení BECK
Jméno Ludwig
Tituly
Narozen 29.06.1880 (Biebrich)
Zemřel 20.07.1944 (Wiesbaden)
Generálské hodnosti 01.02.1931 generálmajor
01.01.1932 generálporučík
01.10.1935 generál dělostřelectva
31.10.1938 generálplukovník
Zastávané funkce 01.10.1922 velitel praporu, 6. dělostřelecký pluk, Munster
01.10.1923 velitel výcviku štábních důstojníků
01.10.1929 velitel 5. dělostřeleckého pluku, Fulda
01.10.1932 velitel 1. jízdní divize, Frankfurt nad Odrou
01.10.1933 náčelník "Vojenského úřadu" (Truppenamt)
01.07.1935 náčelník generálního štábu pozemní armády (des Heers)
Literatura Barnett, Correlli, Hitlerovi generálové, Jota Brno, 2000 ISBN:80-7217-003-1
Poznámka 20.07.1944 spáchal sebevraždu. Byl protestant a mluvil plynně francouzsky a anglicky. Byl nositelem Železného kříže první třídy a Řádu hohenzollernského rodu.
URL : https://www.valka.cz/Beck-Ludwig-t19721#366643Verze : 0
MOD