Main Menu
User Menu

2. československá samostatná paradesantní brigáda [1945-1945]

2nd Czechoslovak Separate Parachute Brigade

     
Název:
Name:
2. československá samostatná paradesantní brigáda
Originální název:
Original Name:
2. československá samostatná paradesantní brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.05.1945
Nástupce:
Successor:
2. čs. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.02.1945-15.05.1945 1. čs. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
26.02.1945-DD.05.1945 Kežmarok, ? /
DD.05.1945-15.05.1945 Banská Bystrica, ? /

Velitel:
Commander:
26.02.1945-DD.03.1945 Přikryl, Vladimír (plukovník pěchoty)
DD.03.1945-15.05.1945 Přikryl, Vladimír (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
26.02.1945-DD.04.1945 Polk, Elemír (major generálního štábu)
DD.04.1945-15.05.1945 Jamriška, Dušan (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
26.02.1945-15.05.1945 10. československý paradesantní prapor
26.02.1945-26.03.1945 12. československý pěší prapor
26.03.1945-15.05.1945 12. československý úderný prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1876 (2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR), 1945.
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovenska-samostatna-paradesantni-brigada-1945-1945-t197197#566723Verze : 1
MOD