Main Menu
User Menu

2. československá samostatná brigáda [1944-1944]

2nd Czechoslovak Separate Brigade

     
Název:
Name:
2. československá samostatná brigáda
Originální název:
Original Name:
2. československá samostatná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.01.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.04.1944
Nástupce:
Successor:
2. čs. samostatná paradesantní brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.01.1944-17.04.1944 Velitelství čs. vojenských jednotek v SSSR
Dislokace:
Deployed:
19.01.1944-17.04.1944 Jefremov, ? /

Velitel:
Commander:
19.01.1944-17.04.1944 Přikryl, Vladimír (podplukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
19.01.1944-DD.01.1944 Pavlovič, Viliam (kapitán dělostřelectva)
DD.01.1944-17.04.1944 Sacher, Vilém (štábní kapitán generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
19.01.1944-17.04.1944 2. československý pěší prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1876 (2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR), 1944.
Šolc, J.: Padáky nad Slovenskem. 2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR. Praha 1997.
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovenska-samostatna-brigada-1944-1944-t197184#566690Verze : 2
MOD