Main Menu
User Menu

2. československý paradesantní prapor [1944-1944]

2nd Czechoslovak Parachute Battalion

     
Název:
Name:
2. československý paradesantní prapor
Originální název:
Original Name:
2. československý paradesantní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
2. polní prapor 2. čs. samostatné brigády
Datum zániku:
Disbanded:
28.10.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.04.1944-28.10.1944 2. čs. samostatná paradesantní brigáda
Dislokace:
Deployed:
17.04.1944-DD.05.1944 Jefremov, ? /
DD.05.1944-DD.09.1944 Proskurov, ? /
DD.09.1944-28.10.1944 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
17.04.1944-DD.10.1944 Voves, František (major jezdectva)
DD.10.1944-28.10.1944 Vrzala, František (štábní kapitán pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1876 (2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR), 1944.
Šolc, J.: Padáky nad Slovenskem. 2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR. Praha 1997.
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovensky-paradesantni-prapor-1944-1944-t197130#566618Verze : 4
MOD