Valášek, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Valášek Valášek
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Valášek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v. v. plukovník (Ret.)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.03.1917 Holešov-Všetuly / 21.03.1917 Holesov-Vsetuly /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.08.2009 Wolverhampton
20.08.2009 Wolverhampton
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- stíhací pilot - fighter pilot
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v roce 1937 absolvoval pilotní výcvik v Aeroklubu MLL ve Zlíně
- 21. května 1944 sestřelen nad Francií (Supermarine Spitfire LF Mk.IXC MJ663 NN-B), 21. června 1944 zajat a vězněn do konce dubna 1945
- po demobilizaci žil ve Velké Británii
- in 1937 he completed pilot training at the Aeroclub MLL in Zlín
- 21 May 1944 shot down over France (Supermarine Spitfire LF Mk.IXC MJ663 NN-B), 21 June 1944 captured and imprisoned until the end of April 1945
- after demobilisation he lived in the UK
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Jan Rail, Jiří Micka: Fakta o sestřelení Karla Valáška, Letecké listy č. 2/1997.
Archiv pana Zdeňka Valáška via Adolf Valášek
URL : https://www.valka.cz/Valasek-Karel-t197089#566541 Verze : 5
     
Příjmení:
Surname:
Valášek Valášek
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Valášek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1923-DD.MM.1928 Obecní škola Všetuly /
DD.MM.1928-DD.MM.1931 Měšťanská škola chlapecká, Holešov /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1940-DD.MM.1940 poddůstojnická škola ve Francii DD.MM.1940-DD.MM.1940 non-commissioned officers' school in France
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.03.1945 podporučík
01.01.1946 poručík
DD.MM.1991 plukovník v. v.
07.04.1944 pilot důstojník
07.10.1944 letecký důstojník
07.03.1945 Sub Lieutenant
01.01.1946 2nd Lieutenant
DD.MM.1991 Colonel (Ret.)
07.04.1944 Pilot Officer
07.10.1944 Flying Officer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.03.1939-DD.03.1939 Letecký pluk 5
14.07.1939-DD.MM.1939 odchod do exilu (via Polsko do Francie)
DD.05.1940-19.06.1940 služba v čs. armádě ve Francii - letecká skupina
19.06.1940-21.06.1940 evakuace do Velké Británie
25.07.1940-21.10.1941 vstup do RAF a výcvik
21.10.1941-09.12.1941 57. operačně výcviková jednotka - operační výcvik
15.12.1941-15.05.1943 313. (československá) peruť RAF
15.05.1943-15.11.1943 61. operačně výcviková jednotka - instruktor
15.11.1943-21.05.1944 310. (československá) peruť
21.05.1944-20.06.1944 po se sestřelení nad Francií ukrýván odbojáři
20.06.1944-DD.04.1945 válečný zajatec
16.05.1945-DD.MM.1945 návrat ze zajetí a rekonvalescence
DD.MM.1946-DD.MM.1946 demobilizován
01.03.1939-DD.03.1939 5th Air Regiment
14.07.1939-DD.MM.1939 exile (via Poland to France)
DD.05.1940-19.06.1940 service in the Czechoslovakia. army in France - air group
19.06.1940-21.06.1940 evacuation to the UK
25.07.1940-21.10.1941 joining the RAF and training
21.10.1941-09.12.1941 No. 57 OTU - operational training
15.12.1941-15.05.1943 No. 313 (Czechoslovak) Squadron RAF
15.05.1943-15.11.1943 No. 61 OTU - instruktor
15.11.1943-21.05.1944 No. 310 (Czechoslovak) Squadron RAF
21.05.1944-20.06.1944 after being shot down over France, he was hidden by the Resistance
20.06.1944-DD.04.1945 prisoner of war
16.05.1945-DD.MM.1945 return from captivity and convalescence
DD.MM.1946-DD.MM.1946 demobilized
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
osobní číslo: B-1001
osobní číslo RAF: 787485 (176089)

Prezentován 9.12.1939 v Rouen jako vojín.
Personal No.: B-1001
RAF No.: 787485 (176089)
Zdroje:
Sources:
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu: 4. část (1943). Cheb: Svět křídel, 2002. ISBN 80-85280-84-1
RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu: 5. část (1944). Cheb: Svět křídel, 2003. ISBN 80-86808-01-7.
Jan Rail, Jiří Micka: Fakta o sestřelení Karla Valáška, Letecké listy č. 2/1997
Archiv pana Zdeňka Valáška via Adolf Valášek
www.holesov.cz
www.vuapraha.cz
www.vuapraha.cz
URL : https://www.valka.cz/Valasek-Karel-t197089#566613 Verze : 0

Plukovník ve výslužbě Karel Valášek


Karel Valášek se narodil 21. března 1917 v obci Všetuly, dnes součásti města Holešova. Jeho otec Josef Valášek pracoval jako kovář v cukrovaru Všetuly, matka Amálie jako dělnice v cukrovaru. Měl celkem šest sourozenců. V letech 1923 až 1928 navštěvoval obecní školu ve Všetulích, do roku 1931 pak měšťanskou školu chlapeckou v Holešově. V roce 1929 mu zemřel otec a matka s dětmi musela opustit služební byt v cukrovaru ve Všetulích a přestěhovat se do podnájmu. Po ukončení školní docházky se vyučil u firmy Baťa ve Zlíně a poté u firmy Baťa pracoval jako mechanik.

V roce 1937 absolvoval na letišti v Otrokovicích v Aeroklubu Masarykovy letecké ligy Zlín v rámci akce „1000 pilotů republice“ elementární pilotní výcvik na letounech Zlín Z-XII. Spolu s ním absolvovalo výcvik i dalších třicet zaměstnanců firmy Baťa, mezi kterými byli i pozdější příslušníci československého letectva v RAF Jan Lazar, Jozef Hrala, Jan Neradil a Pavel Kocfelda. Na závěr výcviku složil dne 26. srpna 1937 před komisí Ministerstva veřejných prací úspěšně teoretické i praktické zkoušky a následující měsíc obdržel pilotní průkaz pilota turistických letadel.

Po okupaci Československa v roce 1939 uprchl přes Polsko do Francie a po její kapitulaci odešel do Anglie, kde vstoupil do Britského královského letectva (evidenční číslo 787485). V letech 1940 až 1941 absolvoval elementární, pokračovací a bojový výcvik jako stíhací pilot a od 15. prosince 1941 zahájil první operační turnus u československé 313. peruti RAF, který ukončil v polovině května 1943. Po krátkém působení u výcvikové jednotky zahájil 15. listopadu 1943 druhý operační turnus u československé 310. perutě RAF. Od roku 1941 až do roku 1944 tak bojoval jako pilot při obraně Velké Británie a při útočných operacích nad západní Evropou.
Dne 21. května 1944 byl sestřelen nad severní Francií u města Saint Lo německou pozemní protiletadlovou obranou ve svém Spitfiru LF Mk. IXC registrace NN-B, při útoku na pozemní cíle v rámci operace Ramrod 905. Naštěstí se mu podařilo nouzově přistát do terénu. Ve stejný den a ve stejném prostoru byl sestřelen i pilot 312. peruti RAF W/O Robert Ossendorf, který pocházel rovněž z Holešova.

Po sestřelení se W/O Karel Valášek s pomocí příslušníků francouzského odboje ukrýval před zajetím. Po zahájení invaze spojeneckých vojsk do Evropy se 20. června 1944 rozhodl přejít frontu. Při jejím přechodu byl ale 21. června 1944 zajat německými vojáky. Němci nevěřili jeho tvrzení, že je pilotem RAF, protože byl zajat v civilním oblečení. Byl předán gestapu do Paříže a poté byl vězněn ve Wiesbadenu a v Mohuči (Mainz) v Německu odkud mu hrozil transport a likvidace v koncentračním táboře.

Shodou šťastných náhod se mu podařilo při transportu na jednom železničním nádraží přejít do transportu válečných zajatců. V září 1944 byl následně uvězněn v táboře pro válečné zajatce od letectva Stalag Luft VII v Bankau v Horním Slezsku (dnes Bakow v Polsku). Když se v lednu 1945 k táboru přiblížila Rudá armáda, byl pěšky přesunut přes Wittenberg do dalšího tábora Stalag IIIA v Luckenwalde v Braniborsku. Při přiblížení fronty koncem dubna 1945 se Karlu Valáškovi v nastalém zmatku podařilo z tábora uprchnout, přešel frontu a dostal se k americké armádě. Ta jej dopravila na letiště v Halle u Lipska a odtud byl transportován přes Brusel a Lille do Anglie.

Karel Valášek se spolu s manželkou Joan a synem Antonínem po válce zpět do vlasti vrátil jen nakrátko. Oženil se v Anglii už v roce 1941. Doufal, že získá znovu práci u firmy Baťa v jejím leteckém dopravním oddělení, to se mu ale nepodařilo a rodina se vrátila do Anglie. O jeho dalším životě toho mnoho nevíme. Od roku 1947 žil městě Wolverhampton v hrabství Staffordshire ve střední Anglii. Podnikal v prodeji automobilů a automobilovém opravárenství a provozoval několik benzínových stanic. Jeho život byl poznamenán velkou osobní tragédií, když ani jedno z jeho tří dětí se nedožilo dospělého věku. Zemřel 20. srpna 2009 ve vysokém věku devadesáti dvou let. V britském královském letectvu dosáhl hodnosti Flying Officer, československým ministerstvem národní obrany mu byla přiznána hodnost podporučík. V roce 1991 byl povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě.


Vyznamenání


Československá:Název
Počet udělení
Československý válečný kříž 19393
Československá medaile „Za chrabrost před nepřítelem“2
Československá vojenská pamětní medaile „Za službu v československé armádě v zahraničí“ (se štítkem Francie a Velká Británie)1
Československá vojenská medaile "Za zásluhy" I. stupeň1


Britská:Název
Počet udělení
1939–45 Star1
Air Crew Europe Star1
Atlantic Star1
War Medal 1939-19451Zdroj:
Jiří Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, 3.a 4. část, Svět křídel Cheb, 2001, 2002.
Jan Rail, Jiří Micka: Fakta o sestřelení Karla Valáška, Letecké listy č. 2/1997.
Archiv pana Zdeňka Valáška via Adolf Valášek.
URL : https://www.valka.cz/Valasek-Karel-t197089#566592 Verze : 7
Fotografie Karla Valáška z otrokovického letiště z roku 1938.
Zdroj: Vlastní sbírka fotografií via Zdeněk Valášek, Pavel Kocfelda.
Valášek, Karel - Karel Valášek u letounu Zlín Z-XII.

Karel Valášek u letounu Zlín Z-XII.
Valášek, Karel - Karel Valášek (první z leva) s instruktorem zlínského aeroklubu Václavem Urubou (v civilu), dále první z prava pozdější pilot RAF Pavel Kocfelda, druhý z prava pilot RAF Jozef Hrala (zahynul v roce 1942).

Karel Valášek (první z leva) s instruktorem zlínského aeroklubu Václavem Urubou (v civilu), dále první z prava pozdější pilot RAF Pavel Kocfelda, druhý z prava pilot RAF Jozef Hrala (zahynul v roce 1942).
URL : https://www.valka.cz/Valasek-Karel-t197089#566824 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více