Main Menu
User Menu

Valášek, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Valášek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Valášek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.03.1917 Všetuly1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.08.2009 Wolverhampton
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- od roku 1941 do roku 1944 bojoval jako pilot 310. a 313. (československé) perutě RAF
- 21. května 1944 sestřelen nad Francií, 21. června 1944 zajat a vězněn do konce dubna 1945
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Jan Rail, Jiří Micka: Fakta o sestřelení Karla Valáška, Letecké listy č. 2/1997.
Archiv pana Zdeňka Valáška via Adolf Valášek
URL : https://www.valka.cz/Valasek-Karel-t197089#566541Verze : 5
     
Příjmení:
Surname:
Valášek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Valášek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1923-DD.MM.1928 Obecní škola Všetuly /
DD.MM.1928-DD.MM.1931 Měšťanská škola chlapecká, Holešov /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podporučík
DD.MM.1991 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1941-DD.05.1943 313. (československá) peruť RAF
DD.11.1943-21.05.1944 310. (československá) peruť
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Atlantická hvězda
Atlantic Star
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
2x

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
3x

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítky F a VB / with clasps F and VB

Poznámka:
Note:
1) Obec se sloučila s městem Holešov
Zdroje:
Sources:
Jiří Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, 3.a 4. část, Svět křídel Cheb, 2001, 2002
Jan Rail, Jiří Micka: Fakta o sestřelení Karla Valáška, Letecké listy č. 2/1997
Archiv pana Zdeňka Valáška via Adolf Valášek
URL : https://www.valka.cz/Valasek-Karel-t197089#566613Verze : 0
MOD
Plukovník ve výslužbě Karel Valášek
Karel Valášek se narodil 21. března 1917 v obci Všetuly, dnes součásti města Holešova. Jeho otec Josef Valášek pracoval jako kovář v cukrovaru Všetuly, matka Amálie jako dělnice v cukrovaru. Měl celkem šest sourozenců. V letech 1923 až 1928 navštěvoval obecní školu ve Všetulích, do roku 1931 pak měšťanskou školu chlapeckou v Holešově. V roce 1929 mu zemřel otec a matka s dětmi musela opustit služební byt v cukrovaru ve Všetulích a přestěhovat se do podnájmu. Po ukončení školní docházky se vyučil u firmy Baťa ve Zlíně a poté u firmy Baťa pracoval jako mechanik.
V roce 1937 absolvoval na letišti v Otrokovicích v Aeroklubu Masarykovy letecké ligy Zlín v rámci akce „1000 pilotů republice“ elementární pilotní výcvik na letounech Zlín Z-XII. Spolu s ním absolvovalo výcvik i dalších třicet zaměstnanců firmy Baťa, mezi kterými byli i pozdější příslušníci československého letectva v RAF Jan Lazar, Jozef Hrala, Jan Neradil a Pavel Kocfelda. Na závěr výcviku složil dne 26. srpna 1937 před komisí Ministerstva veřejných prací úspěšně teoretické i praktické zkoušky a následující měsíc obdržel pilotní průkaz pilota turistických letadel.
Po okupaci Československa v roce 1939 uprchl přes Polsko do Francie a po její kapitulaci odešel do Anglie, kde vstoupil do Britského královského letectva (evidenční číslo 787 485). V letech 1940 až 1941 absolvoval elementární, pokračovací a bojový výcvik jako stíhací pilot a od 15. prosince 1941 zahájil první operační turnus u československé 313. peruti RAF, který ukončil v polovině května 1943. Po krátkém působení u výcvikové jednotky zahájil 15. listopadu 1943 druhý operační turnus u československé 310. perutě RAF. Od roku 1941 až do roku 1944 tak bojoval jako pilot při obraně Velké Británie a při útočných operacích nad západní Evropou.
Dne 21. května 1944 byl sestřelen nad severní Francií u města Saint Lo německou pozemní protiletadlovou obranou ve svém Spitfiru LF. Mk. IX C registrace NN-B, při útoku na pozemní cíle v rámci operace Ramrod 905. Naštěstí se mu podařilo nouzově přistát do terénu. Ve stejný den a ve stejném prostoru byl sestřelen i pilot 312. peruti RAF W/O Robert Ossendorf, který pocházel rovněž z Holešova.
Po sestřelení se W/O Karel Valášek s pomocí příslušníků francouzského odboje ukrýval před zajetím. Po zahájení invaze spojeneckých vojsk do Evropy se 20. června 1944 rozhodl přejít frontu. Při jejím přechodu byl ale 21. června 1944 zajat německými vojáky. Němci nevěřili jeho tvrzení, že je pilotem RAF, protože byl zajat v civilním oblečení. Byl předán Gestapu do Paříže a poté byl vězněn ve Wiesbadenu a v Mainzu v Německu odkud mu hrozil transport a likvidace v koncentračním táboře.
Shodou šťastných náhod se mu podařilo při transportu na jednom železničním nádraží přejít do transportu válečných zajatců. V září 1944 byl následně uvězněn v táboře pro válečné zajatce od letectva Stalag Luft VII v Bankau v Horním Slezsku (dnes Bakow v Polsku). Když se v lednu 1945 k táboru přiblížila Rudá armáda, byl pěšky přesunut přes Wittenberg do dalšího tábora Stalag IIIA v Luckenwalde v Braniborsku. Při přiblížení fronty koncem dubna 1945 se Karlu Valáškovi v nastalém zmatku podařilo z tábora uprchnout, přešel frontu a dostal se k americké armádě. Ta jej dopravila na letiště v Halle u Lipska a odtud byl transportován přes Brusel a Lile do Anglie.
Karel Valášek se spolu s manželkou Joan a synem Antonínem po válce zpět do vlasti vrátil jen nakrátko. Oženil se v Anglii už v roce 1941. Doufal, že získá znovu práci u firmy Baťa v jejím leteckém dopravním oddělení, to se mu ale nepodařilo a rodina se vrátila do Anglie. O jeho dalším životě toho mnoho nevíme. Od roku 1947 žil městě Wolverhampton v hrabství Staffordshire ve střední Anglii. Podnikal v prodeji automobilů a automobilovém opravárenství a provozoval několik benzínových stanic. Jeho život byl poznamenán velkou osobní tragédií, když ani jedno z jeho tří dětí se nedožilo dospělého věku. Zemřel 20. srpna 2009 ve vysokém věku devadesáti dvou let. V britském královském letectvu dosáhl hodnosti Flying Officer, československým ministerstvem národní obrany mu byla přiznána hodnost podporučík. V roce 1991 byl povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě.


Vyznamenání:
Československá:
3x Československý válečný kříž 1939
2x Československá medaile „Za chrabrost před nepřítelem“
Československá vojenská pamětní medaile „Za službu v československé armádě v zahraničí“ (se štítkem Francie a Velká Británie)
Československá vojenská medaile "Za zásluhy" I. stupeň
Britská:
The 1939–45 Star
Air Crew Europe Star
Atlantic Star
War Medal 1939-45Zdroj:
Jiří Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, 3.a 4. část, Svět křídel Cheb, 2001, 2002.
Jan Rail, Jiří Micka: Fakta o sestřelení Karla Valáška, Letecké listy č. 2/1997.
Archiv pana Zdeňka Valáška via Adolf Valášek.
URL : https://www.valka.cz/Valasek-Karel-t197089#566592Verze : 3
Fotografie Karla Valáška z otrokovického letiště z roku 1938.
Zdroj: Vlastní sbírka fotografií via Zdeněk Valášek, Pavel Kocfelda.
Valášek, Karel - Karel Valášek u letounu Zlín Z-XII.

Karel Valášek u letounu Zlín Z-XII.
Valášek, Karel - Karel Valášek (první z leva) s instruktorem zlínského aeroklubu Václavem Urubou (v civilu), dále první z prava pozdější pilot RAF Pavel Kocfelda, druhý z prava pilot RAF Jozef Hrala (zahynul v roce 1942).

Karel Valášek (první z leva) s instruktorem zlínského aeroklubu Václavem Urubou (v civilu), dále první z prava pozdější pilot RAF Pavel Kocfelda, druhý z prava pilot RAF Jozef Hrala (zahynul v roce 1942).
URL : https://www.valka.cz/Valasek-Karel-t197089#566824Verze : 2