Main Menu
User Menu
Reklama

Průzkumná skupina 156 [1940-1940]

156th Reconnaissance Group

Aufklärungsgruppe 156 (Aufkl.Gr. 156)

     
Název:
Name:
Průzkumná skupina 156
Originální název:
Original Name:
Aufklärungsgruppe 156
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1940
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.02.1940-09.05.1940 Crailsheim, ?
09.05.1940-DD.05.1940 Dockendorf, Feldflugplatz Dockendorf /
DD.05.1940-DD.05.1940 ?, Pützhöhe

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
Průzkumná skupina 156, byl krycí název pro formaci využívající letouny Fi 156 k výsadkovým operacím před Skupinou armád A při útoku v květnu 1940, včetně operace NiWi.
Zdroje:
Sources:
Miroslav Šnajdr - Úder Blesku. Letecká válka 10. května 1940, ISBN: 978-80-206-1168-0
www.forum-der-wehrmacht.de
forum.12oclockhigh.net
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-skupina-156-1940-1940-t196989#566329Verze : 1
MOD
Operace Niwi


Známější výsadkové operace 10.května 1940 proběhly před Skupinou armád B. Rozsahem menší výsadky před Skupinou armád A v belgických Ardenách a v Lucemburském velkovévodství zajišťovala skupina letounů Fieseler Fi 156 Storch soustředěná v útvaru s krycím názvem Průzkumná skupina 156. Nejrozsáhlejší operací byla "Niwi" (spojení prvních slabik z názvů cílových oplastí Nives a Witry), cílem operace Niwi bylo udržet komunikace východně od Neufchateu otevřené pro postup XIX. armádního sboru. K provedení akce byl určen III. prapor Pěšího pluku "GroßDeutschland pod velením podplukovníka Eugena Garského. Výcvik probíhal od února 1940 na letišti v Crailsheimu. Cílem výsadku byly přistávací plochy u vesnic Nives a Witry. 3. prapor Pěšího pluku GroßDeutschland, byl rozdělen na dvě skupiny, každou tvořila rota pěchoty, posílená těžkými kulomety s obsluhou a ženisty. Jednu skupinu "Gruppe Süd" vedl podplukovník Garski, velitel 3. praporu, byla určena pro Witry, podle plánu se první vlny výsadku mělo účastnit 56 Storchů, celkem mělo o Witry přistát 240 mužů. Druhé skupině "Gruppe Nord" velel kapitán Walter Krüger, měla mít 140 mužů, které mělo dopravit 46 Storchů.
Fi 156 přelétly na bojové základny večer 09.05.1940. Stroje pro Witry byly umístěny na letišti Dockendorf, letadla pro Nives se rozmístily na letišti Pützhöhe. Starty do akce začaly 04:20 hod. ráno 10.05.1940. V první vlně to bylo 98 letadel nesoucích 196 vojáků. Letělo se ve dvou volných sestavách nízko nad terénem. V 04:30 hod. byly přeletěny hranice Lucemburska a v 04:50 hod. hranice Belgie. Vedoucí letadel severní formace se dopustil navigační chyby a jeho kurs se protnul s jižní skupinou za jejím pátým strojem, pilot šestého letounu se spolu s dalšími včlenil do sestavy severní skupiny. Jižní skupina přistála v 05:00 hod. u Witry pouze s pěti Storchy a vysadila 10 mužů. Letadla severní skupiny spolu se zbytkem strojů jižní skupiny díky navigační chybě přistála 15 km jižně od Nives, většina z nich přistála v prostoru Rancimontu. Při přistání došlo k poškození strojů, z nichž osm nemohlo znovu vzlétnout. Vojáci se pustili do přerušování telefonních linek a zabavování vozidel k přesunu severním směrem k Nives. Záhy došlo k boji se dvěma belgickými četami z 1. pluku Ardenských myslivců (Chasseurs Ardennais), které disponovaly dvojicí lehkých tanků T-15. Belgičany poté posílilo několik francouzských obrněných aut z 5. lehké jezdecké divize, která se objevila jižně od Léglise. Kapitán Krüger se rozhodl ustoupit na sever a spojit se s jižní skupinou. V 07:00 hod. přistály Storchy s vojáky druhé vlny u Witry, kde mezitím taky došlo na přerušování telefonních linek a blokádu komunikací. U Nives na původním místě akce přistála v 07:05 hod. až druhá vlna vojáků pod velením poručíka Obermeiera, který zahájil blokování silnice samostatně. I zde došlo k boji s Belgičany i Francouzi. Večer byli Němci protiútokem šesti francouzských tanků vytlačeni z vesnice Nives. Bez podpory pěchoty se ale francouzské tanky musely z vesnice stáhnout. Neplánovaně byl organizován ještě třetí let Storchů do Witry, který měl kompenzovat rozptýlení a ztráty z předchozích dvou vln. Přistání proběhlo kolem desáté hodiny. Garského muži odrazili pokus Belgičanů o protiakci a obsadili vesnici Witry. Kolem poledne dorazil z Léglise Krüger. Belgičanům se podařilo zničit letoun Junkers Ju 52/3m u Chaumontu, který přistál se zásobami a na zemi ho zaskočila hlídka pěšáků provázená dvěma lehkými tanky T-15, tři výstřely tanků letoun zapálily. U Grand-Rosiere sestřelila jiná belgická hlídka další Junkers Ju 52/3m. Francouzi sestřelili dva Fi 156 letící se zásobami do Nives.
Večer se Garského skupina ve Witry spojila s čelními jednotkami 1. tankové divize. Dne 11.05.1940 ráno pak jednotky 2. tankové divize pronikly k Nives.
Operace Niwi stála Němce třicet padlých vojáků včetně personálu sestřelených letounů Luftwaffe. Z Aufkl.Gr. 156 bylo ztraceno 16 Storchů.


Další akce
Menší výsadkové akce proběhly přímo na území Lucemburska. Na jihu velkovévodství bylo rozhodnuto provést výsadek s cílem obsadit pět strategicky důležitých křižovatek jižně od města Lucemburk, v prostoru Esch-sur-Alzette. Vzdušný výsadek byl sestaven z dobrovolníků 34. pěší divize, nazvaný dle velitele Luftlandekommando Hedderich a podléhal přímo štábu 16. armády. Dobrovolníci prošli výcvikem v březnu 1940 na letišti Crailsheim a Böblingenu. 125 mužů se poté rozdělo na pět útočných skupin, pro každou křižovatku jedna po 25 mužích každá. Výzbroj každé z nich tvořilo pět kulometů, protitanková puška a miny. Pro operaci bylo vyčleněno 25 Storchů z letiště Trier-Eupen.
V 04:30 hod. ráno 10.05.1940 se startovalo do akce, hranice se přelétala u Waserbilligu v nízké výšce a až k Lucemburku se letělo v jedné skupině, poté pět skupin zamířilo ke svým cílům. Přistání v terénu proběhlo kolem páté hodiny ráno. Několik letounů havarovalo v podmáčené půdě. První skupina přistála 50 m od cesty, kterou měla zajistit, křižovatky v Bomichtu nedaleko Pétange. Druhá skupina zajistila křižovatku v Assenu. Třetí skupina přistála v podmáčené půdě ve Foetz a ztratila tři Fi 156, které pak zapálila. Čtvrtá skupina přistála u křižovatky v Mechalackeru a pátá u osady Frisange v Hau. Němci vybudovali pomocí barikád ze stromů, zemědělských strojů a vozidel zátarasy na hlavních přístupových cestách od francouzských hranic a ty zesílili minami. Jednotky 34. pěší divize obsadily nepoškozené mosty přes Moselu a vyslaly předsunuté skupiny na posílení Luftlandekommanda Hedderich. Ze sil 34. pěší divize byly vytvořeny tři stíhací skupiny (Jagdgruppe), za kterými postupovaly předsunuté oddíly (Vorausabteilung A a B). Francouzskou reakci provedly jednotky 3. lehké jezdecké divize rozmístěné u hranic s Lucemburskem. Před 08:00 hod. obdržel její velitel gen. Petiet rozkaz překročit hranice, proniknout na čáru Rédange-Merch-Grevenmacher a zahájit zde destrukce, které by zpomalily německý postup. Nejhůře francouzský postup odnesla pátá skupina por. Lauera, která bojovala do posledního náboje a byla zcela zničena. Část můžů včetně velitele padla, zbytek skončil v zajetí. Skupinu nadpor. Heddericha v Aessenu nezachránil ani rychlý příjezd stíhací skupiny. Němci ztratili v boji se 4. jezdeckým plukem marockých spahiů 16 padlých a 13 zajatých můžů a Hedderich musel se čtyřmi posledními vojáky ustoupit do nedalekého lesa. Ostatní skupiny zachránil rychlý příjezd motorizovaných předsunutých oddílů 34. pěší divize, ztráty zde představovaly až třicet mužů a odepsáno bylo celkem 5 Storchů. Celkově se i v místech lokálních francouzských úspěchů protiútoky 3. lehké jezdecké divize záhy zastavily a oblast ovládla německá 34. pěší divize.


Pro Storchy znamenaly operace v belgických Ardenách a Lucembursku jedinou takto masivní akci, kromě několika diverzních akcích jako např. osvobození Mussoliniho, plnily především spojovací, sanitní a pozorovací úkoly. Celkem přišla 10.05.1940 Aufkl.Gr. 156 o 22 letounů, převážně šlo o stroje poškozené při přistání, které byly zapáleny vlastními posádkami. Dva piloti padli a několik zůstalo nezvěstných.


Zdroje:
Miroslav Šnajdr - Úder Blesku letecká válka 10. května 1940, ISBN: 978-80-206-1168-0
URL : https://www.valka.cz/Pruzkumna-skupina-156-1940-1940-t196989#566330Verze : 3
MOD