Main Menu
User Menu

Evropský region Velitelství správy základen [2006- ]

Installation Management Command Europe Region

     
Název:
Name:
Evropský region Velitelství správy základen
Originální název:
Original Name:
Installation Management Command Europe Region
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Evropský region Agentury správy základen
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.10.2006-DD.MM.RRRR Velitelství správy základen Armády Spojených států
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.2006-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Ansbach
DD.10.2006-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Benelux
01.10.2013-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Porýní-Falc
DD.MM.2013-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Bavorsko
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Stuttgart
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádkové velitelství Wiesbaden

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jeffrey B. Burbach & J. Elise Van Pool: Installation Management Command. A short history 2001-2010, IMCOM 2010
en.wikipedia.org
http://www.imcom-europe.army.mil/webs/index.html
URL : https://www.valka.cz/Evropsky-region-Velitelstvi-spravy-zakladen-2006-t196735#565798Verze : 0
MOD