Main Menu
User Menu

Maršál dělostřelectva

Marshal of the Artillery

Маршал артиллерии

Česky: Maršál dělostřelectva
English: Marshal of the Artillery
По-русски: Маршал артиллерии
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Maršál
Link to the Dictionary Entry Marshal
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
18.01.1943 Voronov, Nikolaj Nikolajevič
21.02.1944 Jakovlev, Nikolaj Dmitrijevič
25.09.1944 Čisťakov, Michail Nikolajevič
04.08.1953 Nedělin, Mitrofan Ivanovič
11.03.1955 Kazakov, Vasilij Ivanovič
11.03.1955 Varencov, Sergej Sergejevič
28.04.1962 Kazakov, Konstantin Petrovič
18.06.1965 Bažanov, Jurij Pavlovič
28.10.1967 Kulešov, Pavel Nikolajevič
22.02.1968 Odincov, Georgij Fedotovič
05.11.1973 Peredělskij, Georgij Jefimovič
04.11.1980 Bojčuk, Jefim Vasiljevič
15.02.1989 Michalkin, Vladimir Michajlovič

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Marsal-delostrelectva-t196620#669010Verze : 0
MOD