Main Menu
User Menu

Maršál dělostřelectva [1943-1991]

Marshal of the artillery

Маршал артиллерии

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
maršál dělostřelectva
Generálská skupina:
Generals Group:
-
Datum vzniku:
Established:
07.05.1940
Předchůdce:
Preceding Rank:
-
Datum zániku:
Abolished:
26.12.1991
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
hlavní maršál dělostřelectva
Hodnost nižší:
Lower Rank:
generálplukovník dělostřelectva
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
admirál loďstva
armádní generál
maršál letectva
maršál spojovacího vojska
maršál tankového vojska
maršál ženijního vojska
Počet udělení: 13

Number of Appointments: 119
URL : https://www.valka.cz/Marsal-delostrelectva-1943-1991-t196620#565599Verze : 3
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
11.03.1955 Kazakov, Vasilij Ivanovič
URL : https://www.valka.cz/Marsal-delostrelectva-1943-1991-t196620#565611Verze : 1
MOD