Main Menu
User Menu
Reklama

Generálplukovník letectva

Colonel General of the Aviation

Генерал-полковник авиации

Česky: Generálplukovník letectva
English: Colonel General of the Aviation
По-русски: Генерал-полковник авиации
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálplukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel General
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalplukovnik-letectva-t196618#668900Verze : 0
MOD
Reklama