Main Menu
User Menu

Chorvatské království [925-1102]

Kingdom of Croatia / Regnum Croatiae / Hrvatsko Kraljevstvo

     
Název:
Name:
Chorvatské království
Originální název:
Original Name:
Regnum Croatiae /
Hrvatsko Kraljevstvo
Hlavní město:
Capital:
Nin
Biograd
Solin
Knin
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků / List of rulers
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Rozloha:
Area:
110000 km2
Geografická poloha:
Location:
jihovýchodní Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Uherské království, Byzantská říše, Bulharské království, Východofranská říše, Svatá římska říše, Benátska republika
Vznik:
Independence:
DD.MM.925 Chorvatské knížectví, Panónske knížectví
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.1102 personálni unie s Uherským královstvím (formálne existovalo do roku 1868)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
chorvati
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Chorvatske-kralovstvi-925-1102-t196592#565532Verze : 3
MOD