Main Menu
User Menu

31. střelecký sbor [1953-1956]

31st Rifle Corps

31. strelecký zbor

31-й стрелковый корпус

     
Název:
Name:
31. střelecký sbor
Originální název:
Original Name:
31-й стрелковый корпус
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.06.1953
Předchůdce:
Predecessor:
Východosibiřský vojenský okruh
Datum zániku:
Disbanded:
04.04.1956
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.06.1953-04.01.1956 Západosibiřský vojenský okruh
04.01.1956-04.04.1956 Sibiřský vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
30.06.1953-04.04.1956 Irkutsk, ? /

Velitel:
Commander:

Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/31-strelecky-sbor-1953-1956-t196426#565235Verze : 1
MOD