Main Menu
User Menu

I. prapor 8. čs. pěšího pluku [1917-1917]

1st Battalion of 8th Czechoslovak Infantry Regiment / 1-й баталион 8-го Чехословацкого пexoтного полка

     
Název:
Name:
I. prapor 8. čs. pěšího pluku
Originální název:
Original Name:
I. prapor 8. československého pěšího pluku / 1-й баталион 8-го Чехословацкого пexoтного полка
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.07.1917
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1917
Nástupce:
Successor:
I. prapor 8. čs. střeleckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.07.1917-15.08.1917 8. čs. pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
21.07.1917-15.08.1917 Borispol, ? /

Velitel:
Commander:
21.07.1917-15.08.1917, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 572 (8. střelecký pluk), 1917.
Vláčil, F.: Slezský pluk. Místek 1933.
URL : https://www.valka.cz/I-prapor-8-cs-pesiho-pluku-1917-1917-t196364#565106Verze : 1
MOD