Main Menu
User Menu

Sloučený prapor 2. čs. střeleckého pluku [1917-1917]

Merged Battalion of 2nd Czechoslovak Rifle Regiment / Комбинированный баталион 2-го Чехословацкого стрелкового полка

     
Název:
Name:
Sloučený prapor 2. čs. střeleckého pluku
Originální název:
Original Name:
Sloučený prapor 2. československého střeleckého pluku / Комбинированный баталион 2-го Чехословацкого стрелкового полка
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.07.1917
Předchůdce:
Predecessor:
2. čs. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
30.07.1917
Nástupce:
Successor:
2. čs. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.07.1917-30.07.1917 Čs. střelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
23.07.1917-29.07.1917 východoevropské válčiště
29.07.1917-30.07.1917 Jacovce, ?

Velitel:
Commander:
23.07.1917-30.07.1917 Gajda, Radola (podkapitán ruské armády)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 566 (2. střelecký pluk), 1917.
Ivšin, K.: Československá brigáda u Zborova a na Ukrajině. Praha 1937.
Kronika 2. československého pěšího pluku Jiřího z Poděbrad 1916–1920. Praha 1926.
URL : https://www.valka.cz/Slouceny-prapor-2-cs-streleckeho-pluku-1917-1917-t196356#565098Verze : 2
MOD