Main Menu
User Menu

Česká družina [1914-1916]

Czech Group

     
Název:
Name:
Česká družina
Originální název:
Original Name:
Česká družina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.02.1916
Nástupce:
Successor:
Čs. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1914-02.02.1916 -
Dislokace:
Deployed:
28.08.1914-23.10.1914 Kyjev, ? /
23.10.1914-02.02.1916 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
28.08.1914-07.10.1914 Lotockij, Nikolaj Iljič (podplukovník ruské armády)
07.10.1914-18.06.1915 Sozentovič, Josif Dmitrijevič (podplukovník ruské armády)
18.06.1915-07.07.1915 Zembalevskij, Dmitrij Nikolajevič (podkapitán ruské armády)
07.07.1915-18.07.1915 Trojanov, Vjačeslav Platonovič (podplukovník ruské armády)
18.07.1915-02.02.1916 Trojanov, Vjačeslav Platonovič (plukovník ruské armády)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
07.09.1914-05.01.1916 1. rota české družiny
07.09.1914-05.01.1916 2. rota české družiny
15.09.1914-06.01.1916 3. rota české družiny
05.01.1916-02.02.1916 I. prapor české družiny

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Číla, M.: Rozvědky České družiny a čs. brigády. Brno 1924.
Fidler, J.: Zborov 1917. Brno, Jota 2003.
Ivšin, K.: Česká družina. Praha 1934.
Mašín, E.: Česká družina. Praha 1922.
Prášek, V.: Česká Družina. Praha 1934.
Tatarov, B.: Novodobí husité. Praha 2010
URL : https://www.valka.cz/Ceska-druzina-1914-1916-t196340#565065Verze : 3
MOD