Main Menu
User Menu

Státní zkušební závod č. 1 [1946-1953]

State Experimental Factory No. 1 / Государственный опытный завод № 1

     
Název:
Name:
Státní zkušební závod č. 1
Originální název:
Original Name:
Государственный опытный завод № 1
Historie názvů:
History of Names:
17.04.1946-DD.MM.1953 Státní zkušební závod č. 1
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
17.04.1946-DD.MM.1953 Dubna /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
17.04.1946
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1953
Produkty:
Products:
DD.MM.1947-DD.MM.1947 OKB-1 EF 131
DD.MM.1948-DD.MM.1948 OKB-1 140
DD.MM.1951-DD.MM.1951 OKB-1 150
Poznámka:
Note:
1946 vznik v prostorách přesunutého závodu č. 458 jako experimentální závod OKB-1, tvořené německými specialisty (Brunolf Baade, Fritz Freitag, Hans Wocke,...)
1948 kvůli organizačním problémům vedením pověřen S. M. Alexejev z OKB-21
1953 po neúspěchu Izdělije 150 továrna zrušena, sloučena se závodem č. 256, většina německých členů OKB přesunuta do závodu č. 491 nebo se vrátila do Německa
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
Gordon, Yefim. Early Soviet Jet Bombers. Midland Punlishing, Hinckley 2004. ISBN 1-85780-181-4.
URL : https://www.valka.cz/Statni-zkusebni-zavod-c-1-1946-1953-t195870#563721Verze : 0
MOD