Main Menu
User Menu

Moskevský letecký závod č. 89 Vodopjanova [1938-1941]

Moscow Aircraft Factory No. 89 named after Vodopyanov / Московский авиационный завод № 89 имени Водопьянова

     
Název:
Name:
Moskevský letecký závod č. 89 Vodopjanova
Originální název:
Original Name:
Московский авиационный завод № 89 имени Водопьянова
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1924-DD.MM.1930 Ústřední dílny Dobroletu
DD.MM.1930-DD.MM.1932 Ústřední letecká opravárenská základna
DD.MM.1932-DD.MM.1936 Závod pokusných konstrukcí NII GVF
DD.MM.1936-DD.MM.1938 Letecký opravárenský závod č. 89 A. I. Golcmana
DD.MM.1938-DD.10.1941 Moskevský letecký závod č. 89 Vodopjanova
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1924-DD.10.1941 Moskva /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.1924
Zánik:
Cancelled:
DD.10.1941
Produkty:
Products:
DD.MM.1933-DD.MM.1933 Bartini Stal-6
DD.MM.1937-DD.MM.1937 Bartini Stal-7
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Laville PS-89
Poznámka:
Note:
1932 dílny civilního letectva reorganizovány na experimentální dílny Vědecko-výzkumného ústavu civilního letectva (NII GVF)
1936 další reorganizace na opravárenský závod
- podle některých zdrojů experimenální dílny ZOK vytvořeny r. 1930 ze starých prostor dílen Dobroletu, a 1936 na ARZ-89 reorganizovány dílny Dobroletu v nových prostorách, ne ZOK
1939 (1940?) oddělení pokusného závodu č. 240 pro OKB Jermolajeva
- opět podle jiných pramenů závod č. 240 vytvořen ze ZOK, ne ARZ-89
1941 evakuace do Kujbyševa a sloučení se závodem č. 1, v moskevských prostorách vytvořen nový opravárenský závod č. 84
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
https://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-89/
https://gigabaza.ru/doc/142627-p215.html
URL : https://www.valka.cz/Moskevsky-letecky-zavod-c-89-Vodopjanova-1938-1941-t195818#563628Verze : 0
MOD