Main Menu
User Menu

190 mm L/50 BL Mark III

7.5-in/50 BL Mark III

     
Název:
Name:
190 mm L/50 BL Mark III
Originální název:
Original Name:
7.5-in/50 BL Mark III
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1902-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
Mark III: 14
Mark III*: 2
Mark IV: 14
Mark IV*: 2
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
1-hlavňová lafeta CP Mark III / CP Mark III Single Mounting
1-hlavňová lafeta CP Mark IV / CP Mark IV Single Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
16003 1) kg
Ráže:
Calibre:
190 mm
Náboj:
Cartridge:
190 x 754 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
9525 mm
Celková délka:
Overall Length:
9860 2) mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (průbojná)
? (průbojně-výbušná)
? (výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
13,1 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
4-6 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
861.7 m/s
Poznámka:
Note:
1) 190 mm L/50 BL Mark III
190 mm L/50 BL Mark IV: 16318 kg


2) 190 mm L/50 BL Mark III
190 mm L/50 BL Mark IV: 9822 mm


BL - Breech Loading (závěrem nabíjené, označení pro kanony s dělenou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_75-50_mk3.htm
.
URL : https://www.valka.cz/190-mm-L-50-BL-Mark-III-t195713#563374Verze : 0
MOD