Main Menu
User Menu

190 mm L/50 BL Mark II

7.5-in/50 BL Mark II

     
Název:
Name:
190 mm L/50 BL Mark II
Originální název:
Original Name:
7.5-in/50 BL Mark II
Výrobce:
Producer:
Royal Arsenal, Woolwich, Anglie
Elswick Ordnance Company, Newcastle upon Tyne, Anglie
Vickers Ltd., Londýn, Anglie
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1905-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
Mark II: 5
Mark II**: 16
Mark V: 40
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
1-hlavňová lafeta CP Mark III / CP Mark III Single Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
15810 1) kg
Ráže:
Calibre:
190 mm
Náboj:
Cartridge:
?
Délka hlavně:
Barrel Length:
9525 mm
Celková délka:
Overall Length:
9822 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (průbojná)
? (výbušná)
? (průbojná-výbušná)
? (výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
14,2 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
5-6 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
861.7 m/s
Poznámka:
Note:
1) 190 mm L/50 BL Mark II
190 mm L/50 BL Mark V: 15301 kg


BL - Breech Loading (závěrem nabíjené, označení pro kanony s dělenou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_75-50_mk2.htm
.
URL : https://www.valka.cz/190-mm-L-50-BL-Mark-II-t195671#563261Verze : 0
MOD