Main Menu
User Menu

X. odbor (kádrový) Ministerstva národní obrany [1949-1950]

X Section (Personnel) of Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
X. odbor (kádrový) Ministerstva národní obrany
Originální název:
Original Name:
X. odbor (kádrový) Ministerstva národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1949
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1949-15.08.1950 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.01.1949-15.08.1950 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.12.1948-15.08.1950 Čermák, Jan (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

15.05.1945-15.08.1950
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/X-odbor-kadrovy-Ministerstva-narodni-obrany-1949-1950-t195415#562722Verze : 1
MOD