Main Menu
User Menu

1. kizljaro-grebenský pluk Terského kozáckého vojska [1894-1918]

1-й Кизляро-Гребенской полк Терского казачьего войска

     
Název:
Name:
1. kizljaro-grebenský pluk Terského kozáckého vojska
Originální název:
Original Name:
1-й Кизляро-Гребенской полк Терского казачьего войска
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1894
Předchůdce:
Predecessor:
Kizljaro-grebenský pluk Terského kozáckého vojska
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1910-DD.MM.1918 3. kavkazská kozácká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1894-DD.MM.1918 Groznyj, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.1894-DD.MM.1897 1. kizljaro-grebenský Jeho královského veličentstva velkovévody Fridricha Mackenburg-Šwerinského pluk Terského kozáckého vojska
DD.MM.1904-DD.MM.1916 1. kizljaro-grebenský gen. Jermontova pluk Terského kozáckého vojska
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
regiment.ru
ru.wiki.org
ria.1914.info
URL : https://www.valka.cz/1-kizljaro-grebensky-pluk-Terskeho-kozackeho-vojska-1894-1918-t195373#562637Verze : 2
MOD