Main Menu
User Menu

Správa tankovej a automobilní služby [1966-1991]

Tank and Automobile Services Directorate

     
Název:
Name:
Správa tankovej a automobilní služby
Originální název:
Original Name:
Správa tankovej a automobilní služby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1966
Předchůdce:
Predecessor:
Tanková a automobilní správa
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
Správa tankového a mechanizovaného vojska
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1966-01.09.1969 Hlavní správa pozemních vojsk
01.09.1969-01.09.1985 Federální ministerstvo národní obrany
01.09.1985-01.12.1991 Hlavní správa vyzbrojování a technického zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.11.1966-01.12.1991 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.11.1966-04.10.1967 Kotlan, Bohuslav (Plukovník)
04.10.1967-DD.07.1969 Kotlan, Bohuslav (Generálmajor)
DD.07.1969-DD.09.1983 Jašek, Zdeněk (Generálmajor)
DD.09.1983-01.10.1984 Gondek, Michal (Plukovník)
01.10.1984-01.10.1985 Gondek, Michal (Generálmajor)
01.10.1985-DD.06.1991 Gabriel, Karel (Generálmajor)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1966-01.07.1989 Opravárenský závod 025
01.11.1966-01.07.1989 Opravárenský závod 026
01.11.1966-01.05.1976 Výzkumné a zkušební středisko 080
01.11.1966-01.09.1969 Ústřední automobilní sklad
01.09.1967-01.07.1989 Automobilní opravárenský závod Zlatovce
01.09.1967-01.11.1991 Ústřední tanková a automobilní základna

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Sprava-tankovej-a-automobilni-sluzby-1966-1991-t195361#562615Verze : 7
MOD