Main Menu
User Menu

Provozní a silniční správa [1962-1963]

Operating and Road Directorate

     
Název:
Name:
Provozní a silniční správa
Originální název:
Original Name:
Provozní a silniční správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1962
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1963
Nástupce:
Successor:
Velitelství silničního vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1962-01.12.1963 Hlavní týl
Dislokace:
Deployed:
01.11.1962-01.12.1963 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1962-01.12.1963 ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1962-01.12.1963 Silniční oddělení
01.09.1963-01.12.1963 5. silniční brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Provozni-a-silnicni-sprava-1962-1963-t195353#562607Verze : 1
MOD