Main Menu
User Menu

Jednotka mobilizačního doplňování Poprad [2016- ]

Mobilization Replenish Unit Poprad / Jednotka mobilizačného doplňovania Poprad

     
Název:
Name:
Jednotka mobilizačního doplňování Poprad
Originální název:
Original Name:
Jednotka mobilizačného doplňovania Poprad
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2016
Předchůdce:
Predecessor:
Multifunkční zásobovací základna Východ
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2016-DD.MM.RRRR Základna výcviku a mobilizačního doplňování
Dislokace:
Deployed:
01.11.2016-DD.MM.RRRR Poprad, Sklady Poprad–Stráže

Velitel:
Commander:
01.11.2016-30.09.2018 Stanko, Martin (Podplukovník)
01.10.2018-DD.MM.RRRR Kovalčík, Milan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.veps.mil.sk/16200/
URL : https://www.valka.cz/Jednotka-mobilizacniho-doplnovani-Poprad-2016-t195329#562474Verze : 0
MOD