Main Menu
User Menu
Reklama

Účastníci konference ve Wannsee [1942]

Participants of the Wannsee Conference [1942]

Die Teilnehmer der Wannsee-Konferenz [1942]

Seznam účastníků konference ve Wannsee, která se konala 20. ledna 1942. Konferenci předsedal Reinhard Heydrich.


Jméno / Organizace / Funkce ; příp. HodnostHeydrich, Reinhard               RSHA        Šéf RSHA;  SS-Ogruf.


Eichmann, Adolf                   RSHA         Vedoucí referátu IV B 4 (Žid. záležitosti);  SS-Ostubaf.
Müller, Heinrich                   Gestapo       Šéf Gestapa;  SS-Gruf.
Hofmann, Otto                     RuSHA       Šéf RuSHA;  SS-Gruf.
Lange, Rudolf, Dr.                SD/Sipo      Velitel SD a Sipo v Lotyšsku / Velitel EK2;  SS-Stubaf.
Schöngarth, Eberhard, Dr.   SD/Sipo      Velitel SD a Sipo v GG;  SS-Oberf.
Klopfer, Gerhard                  PK               Státní sekretář;  SS-Oberf.
Kritzinger, Wilhelm              RK              Ministerský ředitel a vedoucí oddělení v RK
Bühler, Josef, Dr.                 AdGG          Státní sekretář
Leibbrand, Georg, Dr.          RMfdBO      Přednosta říšského úřadu
Meyer, Georg, Dr.                RMfdBO      Státní sekretář a zástupce ministra
Neumann, Erich                   AdBfdV        Státní sekretář
Luther, Martin                      AA               Státní podsekretář
Stuckart, Wilhelm, Dr.         RMdI           Státní sekretář
Freisler, Roland, Dr.             RJM             Státní sekretář
URL : https://www.valka.cz/Ucastnici-konference-ve-Wannsee-1942-t19514#72934Verze : 0
MOD
Vysvětlení některých zkratek, které se nepoužívají zcela běžně nebo, které jsem si vytvořil pro potřeby tohoto přehledu (omezený prostor):PK - Parteikanzlei - Stranická kancelář
RK - Reichskanzlei - Říšská kancelář
AdGG - Amt des Generalgouverneurs - Úřad Generálního guvernéra
RMfdBO - Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete - Říšské ministerstvo pro okupované východní oblasti
AdBfdV - Amt des Beauftragten für den Vierjahresplan - Úřad zplnomocněnce pro čtyřletý plán; vpodstatě říšské ministerstvo
AA - Auswärtiges Amt - Říšské ministerstvo zahraničních věcí
RMdI - Reichsministerium des Innern - Říšské ministerstvo vnitra
RJM - Reichsjustizministerium - Říšské ministerstvo spravedlnosti


EK2 - Einsatzkommando 2 (součást Einsatzgruppe A)
GG - Generalgouvernement - okupované PolskoHodnosti jsou uvedeny dle stavu zapsaném v oficiálním protokolu z jednání ve Wansee. Mnozí dosáhli během dalších let vyšších hodnostních stupňů. Někteří (např. Freisler) dosáhli poměrně vysokých hodností u SA, ale stejně jako v oficiálním protokolu z konference to zde není uvedeno.


Nejvyšší dosaženou hodnost lze zjistit ve forech jednotlivých osob. Tam by měla být uvedena na prvním řádku.Protokol viz např. zde: Protokol z Wannsee - německy
URL : https://www.valka.cz/Ucastnici-konference-ve-Wannsee-1942-t19514#72935Verze : 0
MOD