Main Menu
User Menu

Dopravní oddělení [1950-1951]

Military Transport Section

     
Název:
Name:
Dopravní oddělení
Originální název:
Original Name:
Dopravní oddělení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1950-01.10.1951 Generální štáb československé armády
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.10.1951 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.08.1950-01.10.1951 Petr, Jozef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.12.1950 Vojenský železniční sklad 1
15.08.1950-01.12.1950 Vojenský železniční sklad 2
15.08.1950-01.01.1951 Železniční pluk 1
01.12.1950-01.10.1951 1. vojenský železniční sklad
01.12.1950-01.10.1951 1. železniční pluk
01.12.1950-01.10.1951 2. vojenský železniční sklad

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Dopravni-oddeleni-1950-1951-t195107#561939Verze : 0
MOD