Main Menu
User Menu
Mauser MG 213C/20 a MK 213C/30

Ráž:
MG 213C/20 - 20 mm
MK 213C/30 - 30 mm
Počet hlavní:1
Dĺžka hlavne:
Celková dĺžka:
Hmotnosť zbrane:
C/20 - 75 kg
C/30 - 77 kg
Počet komôr: 5
Úsťová rýchlosť:
C/20 - 915 (iný zdroj:1050) m/s
C/30 - 550 (iný zdroj:530) m/s
Kadencia:
C/20 - 1400-1500 rán/min
C/30 - 1200 rán/min
Výrobca: Mauser Werke GmbH

Munícia:
MG 213C/20 - 20x135 mm
Zápalka: elektrická
Hmotmosť:
celého projektilu 92 g (iný zdroj:112 g)

MK 213C/30- 30x85B mm
Zápalka: elektrická
Hmotmosť:
celého projektilu 330 g

Nástupom prúdovej techniky v letectve počas Druhej svetovej vojny, vyvstala otázka zvýšenia kadencie palubných zbraní stíhacích lietadiel. Po pokusoch o zlepšenie vlastností konvenčne pojatej zbrane (MG 213A) sa konštruktéry nemeckej firmy Mauser Anton Politzer a Werner Jungmann zamerali na revolverový kanón poháňaný plynmi odoberanými z hlavne. Táto konštrukcia umožňovala dosahovať požadované výkony, kadenciu strelby a úťovú rýchlosť náboja a zároveň udržať hmotnosť zbrane a velkosť spätného rázu na prijateľnej úrovni.
Obe zbrane, MG 213C/20 a MK 213C/30, sú konštrukčne celkom zhodné a líšia sa len o niečo vačšími rozmermy 30 mm verzie.
URL : https://www.valka.cz/DEU-MG-213C-20-MK-213C-30-t19509#72868Verze : 3
Spôsob činnosti:


Výstrel prebieha v hornej nábojovej komore, ztotožnenej s hlavňou. Časť plynov, vznikjúcich pri výstrele, sa odvádza cez plynový valec na piest spojený s nosičom záveru. Na nosiči je drážka v tvare krivky, zabezpečujúca cez valčeky na jeho obvode otáčanie bubna. Po výstrele sa plyny dostanú na piest a ten sa začne splu s nosičom pohybovať smerom do zadu. Valček na bubne zapadne do drážky na nosiči a pootočí ho. Bubon sa otáča, pri pohlade zo zadu, proti smeru otáčania hodinvých ručičiek. Zároveň zasúvač nábojov, napojený na nosič, zasunie na dve fázy do komôr vpravo hore a dole náboje. Z komory vľavo hore sa vyhadzuje prázdna nábojnica a jedna komora zostáva prázdna.
Podávanie nábojového pásu je riešené pomocou cievky, spojenej s bubnom. Medzera medzi čelom bubna a hlavňou je utesňovaná pohyblivými objímkami. Pretože pri takomto usporadaní náboj vlastne vlieta do hlavne, má hlaveň progresívne drážkovanie s nulovým stúpaním na počiatku.


Zbraň sa stala základom povojnového vývoja rýchlopalných leteckých kanónov v západnej Európe. Vedúci projektu MG 213C sa podielali na vývoji zbraní vo Veľkej Británii (W.Jungmann – ADEN), Francúzsku (A.Politzer-DEFA 550), Švajčiarsku (F.Linder- Oerlikon KCA) a v USA (O.v Lossnitzer – M39).
URL : https://www.valka.cz/DEU-MG-213C-20-MK-213C-30-t19509#72870Verze : 0