Main Menu
User Menu

Hlavní týl [1945-1946]

Main Rear

     
Název:
Name:
Hlavní týl
Originální název:
Original Name:
Hlavní týl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1946
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1945-01.11.1946 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.11.1945-01.11.1946 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1945-01.11.1946 Kudláček, Čeněk (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1945-01.10.1946 Hlavní sklad zvláštních bojových prostředků

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-tyl-1945-1946-t195056#561823Verze : 1
MOD