Main Menu
User Menu

Husák, Otakar

     
Příjmení:
Surname:
Husák
Jméno:
Given Name:
Otakar
Jméno v originále:
Original Name:
Otakar Husák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.04.1885 Nymburk /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.06.1964 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministr národní obrany Československé republiky
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Husak-Otakar-t19504#384574Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Husák
Jméno:
Given Name:
Otakar
Jméno v originále:
Original Name:
Otakar Husák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1896-DD.07.1904 Státní reálka, Karlín
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR České vysoké učení technické, Praha
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Škola jednoročních dobrovolníků
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.10.1914 podporučík ruské armády
DD.MM.RRRR poručík ruské armády
18.01.1918 poručík legií
DD.MM.RRRR kapitán legií
01.11.1918 major legií
01.01.1919 major pěchoty
DD.01.1919 podplukovník pěchoty
01.11.1919 plukovník pěchoty
06.08.1920 generál V. hodnostní třídy
01.12.1921 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
06.01.1916-03.02.1916 Velitel : 3. rota české družiny
01.01.1919-15.03.1919 Velitel : Vojenská kancelář presidenta republiky
15.03.1919-26.07.1920 Velitel : Vojenská kancelář presidenta republiky
DD.08.1920-DD.09.1920 Velitel : Presidium ministerstva
15.09.1920-26.09.1921 Velitel : Ministerstvo národní obrany

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.10.1914 dobrovolník České družiny, Kijev
DD.10.1914-DD.01.1916 velitel pěší čety České družiny, východoevropské válčiště
DD.01.1916-DD.02.1916 velitel pěší roty České družiny, východoevropské válčiště
DD.02.1916-DD.04.1916 velitel pěší roty Československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.04.1916-DD.05.1917 člen vojenské komise Svazu československých spolků na Rusi, Kijev
DD.05.1917-DD.07.1917 velitel praporu 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 nemocniční ošetřování
DD.09.1917-DD.01.1918 velitel 1. transportu dobrovolníků do Francie
DD.01.1918-DD.08.1918 pobočník velitele 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.08.1918-DD.11.1918 velitel praporu 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 zástupce velitele 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště a přesun
DD.01.1919-DD.07.1920 přednosta Vojenské kanceláře presidenta republiky, Praha
DD.07.1920-DD.09.1920 zástupce ministra národní obrany, Praha
DD.09.1920-DD.09.1921 ministr národní obrany, Praha
DD.09.1921-DD.11.1921 mimo službu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

14.07.1918

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1918

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

02.03.1919

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1919

Verdunská medaile
Verdun Medal
Médaille de Verdun
-

02.08.1920

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

23.02.1921

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

22.11.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1926

Řád bílého orla 2. třída s meči
Order of White Eagle 2nd Class with Swords
Орден белог орла 2. cтепен са мачевима
-

30.12.1933

Vojenský řád Aviský - velkokříž
Military Order of Avis - Grandcross
Grã-Cruz
-

12.08.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

12.08.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Pamětní medaile svazu českoskoslovenského důstojnictva
-
-

02.07.1947

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

30.06.1948

Pamětní medaile města Darney
-
Commemorative Medal of City Darney
-

DD.MM.1948

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Commemorative Medal of 21th Shooting Regiment "Terronsky"
-

08.05.1992

Řád Milana Rastislava Štefánika, 2. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 2nd Class
in memoriam

28.10.2009

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
in memoriam (č.64)

DD.MM.RRRR

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Řád Rumunské hvězdy 1. třída s meči
Order of Star of Romania 1st Class with Swords
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile mezinárodní federace starých bojovníků Fidac
-
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Husak-Otakar-t19504#384575Verze : 2
MOD
Brigádní generál Otakar HUSÁKNarodil se 23.dubna 1885 v Nymburku. Po absolvování obecné školní docházky a střední školy absolvoval i vysokou školu, čímž získal inženýrský titul. Poté byl odveden do rakouské armády k základní prezenční službě, jíž ukončil vzhledem ke vzdělání jako záložní důstojnický čekatel. Začátek I. sv. války v létě 1914 jej zastihl v Rusku, kam se předtím odstěhoval.


Byl organizován v čs. krajanských spolcích, jako národně uvědomělý Čech. Když se dozvídá o tvoření tzv. České družiny, jejíž vznik se podařilo prosadit čs. krajanským spolkům na vlivných vojenských místech, včetně intervencí až u cara, jednotce, která má být prvním českým národním vojskem s cílem boje za samostatnost a svobodu českých zemí z područí Habsburků, neváhal ani okamžik. Dobrovolně vstupuje do České družiny jako střelec bez ohledu na svou hodnost v rakouské armádě. V řadách České družiny absolvoval i historickou její přísahu 28. 9. 1914 v Kyjevě. Na základě následného rozkazu ruského velení bylo umožněno těm, kteří doloží, že dosáhli důstojnické hodnosti v jiných armádách, složení důstojnických zkoušek. Husák této možnosti využije. Po jejich složení je v den odjezdu České družiny na frontu 9. 10. 1914 povýšen do hodnosti praporščika, čímž se stává jedním z prvních českých důstojníků. Dobrovolníci si všichni slibují, že se nevrátí domů dříve, než vybojují svobodu své české vlasti. Je zařazen ke 3. rotě jednotky, kde často vyniká při rozvědkách svou statečností a schopnostmi.


Česká družina se brzy vyznamenává a stává se známou průzkumnou jednotkou. Husák byl mezitím vyznamenán mimo jiné i řádem sv.Stanislava 3. st. s meči a stuhou. V lednu 1916 je povýšen O.Husák na podporučíka a pověřen velením 3. roty České družiny, která se záhy v únoru 1916 přetváří na Čs.stř.pluk. Ten spolu s dalšími dvěma pluky v r.1917 již tvoří Čs.střeleckou brigádu, která se vyznamenává 2. 7. 1917 v bitvě u Zborova. Předtím je ještě Husák povýšen na poručíka a jmenován do funkce velitele II. praporu 1. čs. střeleckého pluku. Spolu s poručíkem Čečkem se podílel na vypracování konečného a odvážného netradičního plánu útoku u Zborova. Z předchozích rozvěděk terén důvěrně znal. V průběhu útoku brigády, který byl proveden dle jeho a Čečkova plánu, byl zraněn. Brzy je vyléčen a zpět u jednotky. Za úspěch u Zborova je povýšen na kapitána.


Po skvělém vystoupení brigády u Zborova došlo k rozšiřování čs.vojska, již ve víru politických událostí v Rusku. Vypukla občanská válka, a Čechoslováci nejprve neutrální se staví v boji proti bolševikům a vládě Sovětů. Přišla slavná sibiřská anabáze čs. legionářů. Politická destabilizace v Rusku vedla k nápadu představitelů čs. odboje převézt čs. vojsko z Ruska na francouzskou frontu, kde by po pádu východní fronty mohlo pokračovat na západní frontě v boji za svobodu Československa. Nakonec díky bojům s bolševiky se podařilo z Archangelska 16. 10. 1917 vypravit jen jediný transport s 1.240 muži pod velením právě kpt.Husáka (Následně byl uskutečněn později z Murmanska ještě druhý transport, jemuž velel pplk. Hynek Gibiš).


Po nelehké cestě kolem Skandinávie se v listopadu 1917 transport dostává do Francie, kde v ruských uniformách budí tehdy pozornost francouzského obyvatelstva. Kpt. Husák a jeho muži se následně, již v nových francouzských uniformách, stávají elitním základem 21. čs. střeleckého pluku, jenž se formoval v Cognaku, jako základ čs. vojska ve Francii, vzniklého na troskách slavné Roty Nazdar (která vykrvácela 9. 5. 1915 u Arrasu).


Po přísaze je pluk odeslán koncem května 1918 spolu s 22. čs. střeleckým plukem na frontu. Zde se v krutém tvrdém boji proti říšskoněmeckým jednotkám vyznamenává právě prapor kpt. Husáka, v říjnu 1918 v bitvě o Terron, který se nakonec podaří dobýt a udržet v těžkých podmínkách. Kpt. Husák je následně několikrát opět vyznamenán za statečnost a své schopnosti.


Po návratu do Československa v lednu 1919 se 21. čs. střelecký pluk účastnil ještě zásahu proti zločinnému rabování zdivočelých mas v Kladně a následně bojů při obraně republiky na Těšínsku proti Polsku a na jižním Slovensku proti Maďarsku, kde všude pluk obstál se ctí. Husák je povyšován a získává další vyznamenání.


Již jako brigádní generál působil ve funkci přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky v letech 1919-1920 a jako Ministr národní obrany v letech 1920-1921. Zastával i dále vysoké posty v armádě.


V době 2. sv. války byl německými nacisty vězněn. Po roce 1945 užil svobody pouze 3 roky, kdy často odvážně veřejně kritizoval nastupující sílu KSČ a její vliv. Po komunistickém puči v r. 1948 je nakonec komunisty brzy zatčen a odsouzen na doživotí (stejně jako jej odsoudili Němci v době 2. sv. války). Začátkem šedesátých let je propuštěn z vězení, avšak následně 12. 6. 1964 v Praze brig. gen. Otakar Husák, příslušník čs.legie v Rusku a ve Francii, hrdina od Zborova a Terronu, umírá.(Autor: Pavel J. Kuthan)
URL : https://www.valka.cz/Husak-Otakar-t19504#72815Verze : 0
Čtenářům se omlouvám, že výše zpracovaný životopis není tak zcela úplný, jak bych si sám přál. Sestavil jsem jej z pramenů, které mám a zde jsem se tuto pracovní verzi rozhodl zveřejnit jen proto, že brig. gen. Otakar Husák zde dosud svůj životopis nemá.
Žádám všechny o případné doplnění podstatných údajů, které v textu nejsou obsaženy.
URL : https://www.valka.cz/Husak-Otakar-t19504#72816Verze : 0
Diskuse
V roce 1921 odešel gen. Husák z armády a až do svého zatčení po příchodu Němců v roce 1939 byl generálním ředitelem Čs. akciových továren na látky výbušné. Jeho odchod z armády byl vyvolán spory s politiky tzv. Hradu včetně Masaryka
URL : https://www.valka.cz/Husak-Otakar-t19504#92050Verze : 0
Domnívám se, že na fotce důstojníků není pozdější generál Husák vyfocen. Zcela vlevo je podle mého hlavní intendant československého zahraničního vojska plk. Josef Petrš, nad ním by mohl být Ludvík Krejčí. Nikoho podobného Otakaru Husákovi zde nevidím a to i s ohledem na to, že časově v té době se nacházel mimo Rusko, již ve Francii, v době pořízení fotografie snad již na Těšínsku nebo Slovensku s našimi francouzskými jednotkami zahraniční armády. Podle krokví na rukávu se jedná o fotku z roku minimálně 1919. Pokud se pletu, prosím opravte mě. Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Husak-Otakar-t19504#628244Verze : 0