Main Menu
User Menu

Základna výcviku a mobilizačního doplňování [2016- ]

Traning and Mobilization Base

Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania

     
Název:
Name:
Základna výcviku a mobilizačního doplňování
Originální název:
Original Name:
Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2016
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor výcviku
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2016-DD.MM.RRRR Velitelství pozemních sil
Dislokace:
Deployed:
01.11.2016-DD.MM.RRRR Martin, Kasárna 4. československé brigády 1)

Velitel:
Commander:
01.11.2016-14.11.2018 Podhorec, Ľubomír (Plukovník)
15.11.2018-31.12.2020 Fázik, Miroslav (Plukovník)
01.01.2021-DD.MM.RRRR Barančík, Pavol (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.2016-DD.MM.RRRR Jednotka mobilizačního doplňování Poprad
01.11.2016-DD.MM.RRRR Poddůstojnická akademie
01.11.2016-DD.MM.RRRR Výcviková jednotka vojenských misí

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Stredisko výcviku odborností pozemného vojska a protivzdušnej obrany
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Stredisko podpory a zabezpečenia výcviku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Stredisko výcviku leteckých odborností
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský výcvikový priestor Turecký Vrch
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou
Čestný název:
Honorary Name:
20.01.2017-DD.MM.RRRR Základna výcviku a mobilizačního doplňování Juraja Langsfelda
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) odlúčené pracoviská v Prešove, Poprade, VO Valaškovce a VO Záhorie
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Zakladna-vycviku-a-mobilizacniho-doplnovani-2016-t195000#561653Verze : 1
MOD
Rozkazom Prezidenta SR č. 5/2017 z 10.01.2017 bol Základni výcviku a mobilizačného rozvinovania dňom 20.01.2017 zapožičaný čestný názov Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Juraja Langsfelda na pamiatku významnej osobnosti revolučného roku 1848 Juraja Langsfelda.


Nariadením Ministra obrany č. 15/2017 z 14.03.2017 (Vestník MO č. 18/2017) bol Základni výcviku a mobilizačného doplňovania priznaný oficiálny znak. Znak má tvar gotického štítu zelenej farby s čiernou bordúrou. V zelenom poli sú umiestnené prekrížené blatnické meče žltej (zlatej) farby a pod nimi je prilbica rovnakej farby. V hlave znaku je umiestnený názov vojenského útvaru a miesto dislokácie.Zdroj: archív autora

Základna výcviku a mobilizačního doplňování [2016- ] - Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania - oficiálny znak

Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania - oficiálny znak
URL : https://www.valka.cz/Zakladna-vycviku-a-mobilizacniho-doplnovani-2016-t195000#566841Verze : 1
MOD
Dňa 24.05.2022 bola Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin zapožičaná bojová zástava. Slávnostný ceremoniál odovzdania bojovej zástavy z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prebehol na zadnom nádvorí Prezidentského paláca a zapožičanie zástavy bolo odôvodnené aj "za výborné výsledky vykonávaných výcvikov a za vzdelávanie poddôstojníkov. Za plnenie úloh na odlúčených pracoviskách, za všestrannú pripravenosť na vykonávanie bojového stmelenia mobilizovaných útvarov".


Zdroj: www.prezident.sk

URL : https://www.valka.cz/Zakladna-vycviku-a-mobilizacniho-doplnovani-2016-t195000#697479Verze : 1
MOD