Main Menu
User Menu

Organizační a mobilizační správa [1950-1992]

Organisational and Mobilisation Section

     
Název:
Name:
Organizační a mobilizační správa
Originální název:
Original Name:
Organizační a mobilizační správa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
4. oddělení (organisační) hlavního štábu
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1950-01.06.1954 Generální štáb Československé armády
01.06.1954-14.03.1990 Generální štáb Československé lidové armády
14.03.1990-30.11.1991 Generální štáb Československé armády
30.11.1991-31.12.1992 Hlavní operační správa
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-31.12.1992 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.08.1950-DD.08.1951 Palička, Jaroslav (Brigádní generál)
DD.08.1951-DD.01.1952 Veselý, František - poverený (Brigádní generál)
DD.01.1952-DD.MM.1959 Vácha, Jozef (Generálmajor)
DD.MM.1959-DD.MM.1961 Břicháček, František (Plukovník)
DD.05.1961-DD.05.1968 Hrbáček, Jozef (Generálmajor)
DD.MM.1968-01.10.1979 Klouda, Jaroslav (Generálmajor)
01.10.1979-DD.10.1987 Klouda, Jaroslav (Generálporučík)
DD.10.1987-DD.01.1989 Ducháček, Rudolf (Generálmajor)
DD.01.1989-31.12.1992 Florián, Jiří (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
00.11.1951-31.12.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/Organizacni-a-mobilizacni-sprava-1950-1992-t194973#561515Verze : 4
MOD