Main Menu
User Menu
Reklama

Šrom, Leopold

     
Příjmení:
Surname:
Šrom
Jméno:
Given Name:
Leopold
Jméno v originále:
Original Name:
Leopold Šrom
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v.v. in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.09.1917 Chrlice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.10.1968 Ptice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 2. letky, 1. československý stíhací letecký pluk
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Zahynul pri leteckej katastrofe Il-14 OK-MCJ o 16:20 hod. pri obci Ptice neďaleko Kladna.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_%C5%A0rom
www.obecptice.cz - strana 83
URL : https://www.valka.cz/Srom-Leopold-t19497#526263Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Šrom
Jméno:
Given Name:
Leopold
Jméno v originále:
Original Name:
Leopold Šrom
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1944 podporučík
01.11.1944 poručík
DD.06.1945 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.1964 major
17.06.1991 plukovník v.v. in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.11.1945-DD.MM.RRRR 245. peruť RAF
DD.07.1941-DD.07.1942 310. peruť RAF
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR 1. československý samostatný stíhací letecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. československý stíhací letecký pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Výzkumný letecký ústav
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
3x

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
4x

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_%C5%A0rom
URL : https://www.valka.cz/Srom-Leopold-t19497#526269Verze : 0
MOD
Leopold Šrom, major letectva, flying officer RAF


Narodil sa 8. septembra 1917 v Chrliciach, v dedine, ktorá je dnes súčasťou Brna. Po absolvovaní obecnej školy, mešťanky a odbornej elektrotechnickej školy, bol necelý mesiac pred svojimi dvadsiatimi narodeninami odvedený a 1. októbra 1937, prezentovaný u leteckého pluku č.5 v Brne. Po ukončení základného poľného výcviku, bol v polovici decembra prijatý do poddôstojníckej a pilotnej školy u toho istého pluku. Za štyri mesiace bol povýšený do hodnosti slobodníka a koncom mája 1938 zaradený do stíhacej školy leteckého pluku č.4 v Prahe. Po ďalších štyroch mesiacoch intenzívneho výcviku, bol v októbri a novembri pripravovaný v bojovej leteckej škole VLÚ v Prostějove. Od decembra 1938 až do 20. marca 1939 pôsobil u 45. letky leteckého pluku č.3 na letisku v Spišskej Novej Vsi. Nasledujúceho dňa bol demobilizovaný a prepustený z činnej služby.


Necelé tri mesiace po okupácii nacistickými vojskami odišiel, v noci z 13. na 14. júna 1939 za hranice protektorátu. Pripojil sa ku skupine letcov, ktorá bola prezentovaná v Krakove. Po krátkom pobyte v tábore v Malých Bronowiciach, ešte pred pádom Polska odplával loďou cez Dánsko do Francúzka.
Bol zaradený medzi čs. pilotov, ktorý sa pripravovali v stíhacej škole v Chartres. Po vojenskom a politickom zrútení Francúzka v júni 1940, kedy behom troch týždňov vystriedal bojovú leteckú školu v Bourgres a v La Rochelle, odplával loďou do Anglicka.


Z prístavu Plymouth sa Polda dostal do československého leteckého depa v Cosforde. 1. septembra 1940 bol povýšený do hodnosti čatára a v priebehu ďalších dvoch mesiacov absolvoval bojovú prípravu v leteckej škole strmhlavého bombardovania v Bensone a stíhaciu školu v Sutton Bridge.


Od novembra 1940 bol pridelený k 245. britskej stíhacej peruti, ako denný a nočný stíhací operačný pilot. Primárnou úlohou 245. perute, bola ochrana prístavu Belfast proti nemeckým prieskumným lietadlám ako aj ochrana konvojov. Bojový účet otvoril dňa 29. mája 1941, keď poškodil německý Dornier Do 17. Od júla 1941 pôsobil v OTU a podieľal sa na zostrelení jedného Ju 88. Ako inštruktor tam bol zaradený len do januára 1943, potom sa vrátil späť k 310. peruti do Exeteru. 1. marca bol povýšený na rotmajstra a za necelý rok nato 1. februára 1944, bol menovaný do najnižšej dôstojníckej hodnosti – podporučík.


Ku 1. februáru 1944 ukončil svoju činnosť v Anglicku a presunul sa k prvému československému leteckému útvaru vytvorenému v ZSSR. Dňa 17. septembra 1944, preletel s 1. stíhacím plukom na Slovensko, na poľné letisko Zolná neďaleko Zvolena. V priebehu bojov na Slovensku zostrelil jeden
Fi 156, dva Bf 109, ½ Ju 189, pravdepodobne zostrelil jeden Bf 109 a Ju 87. Po návrate zo Slovenska je Leopold Šrom povýšený k 1. novembru 1944 do hodnosti poručíka a ako veliteľ 2. letky 1. československého stíhacieho pluku sa zúčastnil bojov o prístupy na Moravu. Po skončení vojny bol v júni 1945 povýšený do hodnosti nadporučíka.


V priebehu vojny bol niekoľkokrát vyznamenaný. Štyrikrát bol dekorovaný Československým vojnovým krížom 1939, jedenkrát Radom SNP I. stupňa, trikrát medailou Za chrabrosť pred nepriateľom a dvakrát Československou vojenskou pamätnou medailou. Ďalej obdržal Československú vojenskú medailu Za zásluhy, anglické War Medal a Defence Medal, sovietsku medailu Za víťazstvo nad Nemeckom a ďaľšie.


Po vojne bol ku dňu 1. augusta 1945 prevelený k leteckej peruti v Kbeloch, z ktorej bol do septembra 1945 vytvorený 1. letecký pluk. V povojnovom období bol Leopold Šrom premiestňovaný k rôznym útvarom, až bol nakoniec vybraný pre svoje schopnosti, ako skúšobný pilot a bol preradený k Výskumnému leteckému ústavu. V jeho rámci zalietaval nové typy lietadiel a podieľal sa na programe skúšok prúdových lietadiel Messerschmitt Me 262. Bezprostredne po februárovom prevrate bolo pretváranie štátneho aparátu realizované prepúšťaním tých osôb, ktoré nevyhovovali komunistickej diktatúre. Pri hodnotení postojov veliteľského zboru v armáde už neboli za kritériá brané zásluhy z predchádzajúceho obdobia – boj proti fašizmu, ale za rozhodujúcu bola považovaná „ vernosť robotníckej triede a pracujúcemu ľudu“. Pretože väčšina letcov pochádzala zo západného frontu, bola komunistickou propagandou označená za „nepriateľov ľudu“ a za „prisluhovačov imperializmu“. Časť letcov na to reagovalo a opúšťali republiku. Leopold Šrom dostal ponuku od skupiny letcov, ktorý odchádzali, ale túto ponuku odmietol. Napriek tomu bol Leopold Šrom na jeseň zatknutý a obvinený zo spoluúčasti na príprave nedovoleného opustenia republiky. Bolo to absurdné obvinenie, ale v tej dobe bežné. Po niekoľkých týždňoch bol kapitán Šrom prepustený na slobodu. K útvaru sa na krátko vrátil, ale lietať už nemohol. Na jar 1949, keď bola zahájená tzv. „druhá etapa očisty veliteľského zboru“, bol z armády prepustený, pre „stratu politickej dôvery“.


Začal pracovať ako elektromechanik v žižkovskej Tesle. Až v roku 1964, kedy sa začali naprávať chyby z konca štyridsiatych a päťdesiatych rokov, bol Leopold Šrom náhle povýšený do hodnosti majora. Z rúk ministra prevzal Rad Červenej hviezdy a bol mu udelený titul Zaslúžilý vojenský letec ČSSR. Vtedy využil ponuku ČSA rehabilitovaným letcom a odchádza pracovať do Štátnej leteckej inšpekcie. Táto práca mu nevyhovovala. Chcel znovu lietať. Preto bral súkromné hodiny a po večeroch sa učil letecké predpisy, pretože na civilného pilota boli kladené vyššie nároky, ako na pilota stíhačky. Pevná vôľa zvíťazila a Polda sa stal dopravným pilotom. Lietal ako druhý pilot na Il-14. 11. októbra 1968 sa stala tragická nehoda. Po štarte došlo k zlyhaniu motora a dopravný Iljušin Il-14 OK-MCJ sa zrútil neďaleko Kladna pri obci Ptice. Celá posádka a všetci cestujúci zahynuli.
URL : https://www.valka.cz/Srom-Leopold-t19497#72751Verze : 1
.
Šrom, Leopold - František Burda a Leopold Šrom

František Burda a Leopold Šrom
Šrom, Leopold - Leopold Šrom

Leopold Šrom
URL : https://www.valka.cz/Srom-Leopold-t19497#72766Verze : 2
oficiální bojové úspěchy v Slovenském národním povstání


ve vzdušných bojích:
- 2 Bf-109 a 1/2 FW-189 jistě
- 1 Bf-109 a 1 Ju-87 pravděpodobně


při útocích na pozemní cíle:
- zničil 3 letouny na zemi, 9 nákladních aut s vojenským materiálem,1 osobní auto, 2 vagóny, 1/4 dělostřelecké baterie, 1/4 minometné baterie
- poškodil 12 nákladních aut s vojenským materiálem a 1 osobní auto


poz.
na základě pozdějších bádání byla jeho vzdušná vítězství upřesněna překvalifikováním pravděpodobného sestřelu Bf-109 na sestřel jistý a přiznáním jistého sestřelu Fi-156.


zdroje:
J. Rajlich - Esa na obloze, Naše Vojsko, Praha 1995, ISBN 80-206-0139-2
Z. Šmoldas - Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987
J. Vraný, J. Krumbach - MiG-15, La-5 a La-7, Fokker D VII, Naše vojsko, Praha 1985
M. Veštšík, J. Vraný - Lavočkin La-5, MBI, Praha 2006, ISBN 80-86524-10-8
URL : https://www.valka.cz/Srom-Leopold-t19497#274428Verze : 0
MOD
Diskuse
Prosím o úpravu nebo vypuštění dvou zjevných nesrovnalostí:
"Od júla 1941 pôsobil v Fw 190 a podieľal sa na zostrelení jedného Ju 88. Ako inštruktor bol zaradený len do januára 1943, ..."
Zjevně tam má být "OTU" (Operation Training Unit - operační výcviková jednotka). Na sestřelu se jako instruktor podílet mohl.
"Vtedy využil ponuku ČSA rehabilitovaným letcom a odchádza pracovať do Štátnej leteckej inšpekcie. "
SLI vznikla v roce 1964 (to souhlasí), ale vyčleněním ze Státní letecké správy. S ČSA neměla SLI ani SLS organizačně ani personálně v roce 1964 a později nic společného. (www.rlp.cz)
URL : https://www.valka.cz/Srom-Leopold-t19497#664974Verze : 0