Main Menu
User Menu

Čestný pracovník VČK-GPU

Honorary member of VTchK-GPU

Почетный работник ВЧК-ГПУ

     
Název:
Name:
Čestný pracovník VČK-GPU1)
Název v originále:
Original Name:
Почетный работник ВЧК-ГПУ
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.07.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
06.11.1940
Struktura:
Structure:
Čestný pracovník VČK-GPU
Čestný pracovník VČK-GPU (XV. výročia)
Poznámka:
Note:
1)
VČK
GPU
Zdroje:
Sources:
www.mirnagrad.ru
http://memo.ru/history/NKVD/ZNAKI/Chapter1.htm
URL : https://www.valka.cz/Cestny-pracovnik-VCK-GPU-t194939#561428Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný pracovník VČK-GPU
Název v originále:
Original Name:
Почетный работник ВЧК-ГПУ
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.07.1923
Datum zániku:
Date of Termination:
23.11.1932
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Čestný odznak VČK-GPU má tvar oválnej vrúbkovanej obruče z matného striebra s nápisom v azbuke В.Ч.К. 1917 Г.П.У. 1922 (V.Č.K. 1917 G.P.U. 1922) Obruč zvisle prepoľuje meč, na ktorom sú položené kosák a kladivo. Tento emblém je lemovaný rímskou číslicou päť (V), pokrytou červeným smaltom. Na reverse je gravírované číslo odznaku.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://memo.ru/history/NKVD/ZNAKI/Chapter1.htm
www.mirnagrad.ru
URL : https://www.valka.cz/Cestny-pracovnik-VCK-GPU-t194939#561430Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestný pracovník VČK-GPU (XV. výročia)
Název v originále:
Original Name:
Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV годовщины)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.11.1932
Datum zániku:
Date of Termination:
06.11.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Čestný odznak VČK-GPU 15. výročia má tvar oválnej vrúbkovanej obruče z matného striebra s nápisom v azbuke В.Ч.К–1917 Г.П.У–1932 (V.Č.K.-1917 G.P.U.-1932) Obruč zvisle prepoľuje meč, na ktorom sú v jeho hornej časti položené kosák a kladivo. Pod týmto emblémom je rímska číslica päťnásť (XV), pokrytá červeným smaltom. Na reverse je gravírované číslo odznaku. Do roku 1943 sa nosil na ľavej strane hrudi nad klopou vrecka a pripevňoval sa pomocou skrutky.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://memo.ru/history/NKVD/ZNAKI/Chapter1.htm
www.mirnagrad.ru
URL : https://www.valka.cz/Cestny-pracovnik-VCK-GPU-t194939#561435Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestný pracovník VČK-GPU
Honorary member of VTchK-GPU
Почетный работник ВЧК-ГПУ
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Cestny-pracovnik-VCK-GPU-t194939#561431Verze : 1
MOD
Název
Name
Čestný pracovník VČK-GPU (XV. výročia)
Honorary member of VTchK-GPU (XV anniversary)
Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV годовщины)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Cestny-pracovnik-VCK-GPU-t194939#561436Verze : 1
MOD
História vzniku tohto najvyššieho „čekistického“ vyznamenania je mierne chaotická, rovnako ako doba, v ktorej vznikalo. Titul „Čestný čekista“ sa prvýkrát spomínal v roku 1922 v čase prebiehajúcich osláv piatich rokov existencie orgánov štátnej bezpečnosti. Ako po mnohých rokoch spomínal príslušník NKVD M.P. Šrejder v práci uchovávanej na stránke http://www.memo.ru/history/memories/index.htm, tento titul bol v uvedenom roku udelený cca 140 ľuďom. Tituly boli teda udelené, hoci žiadne takéto vyznamenanie oficiálne neexistovalo a o jeho vytvorení sa začalo hovoriť až v roku 1923! Konkrétne išlo o zasadanie Kolégia GPU dňa 7. júna 1923, na ktorom zástupca predsedu GPU I.S. Unšlicht navrhol vyznamenanie pracovníkov GPU pri príležitosti piateho výročia vzniku orgánov štátnej bezpečnosti. Veci sa tak oficiálne dali do pohybu a ustanovenia o čestnom odznaku a jeho opis boli schválené už 12. júla na zasadaní Kolégia GPU a následne aj potvrdené Nariadením GPU №307 od 19.07.1923.


Hlavnou podmienkou pre udelenie tohto odznaku boli, okrem bezmedznej oddanosti veci revolúcie, „mimoriadne zásluhy pred Republikou“ a práca pre orgány štátnej bezpečnosti nie kratšia ako tri roky. Medzi oficiálnymi podmienkami nebolo členstvo v komunistickej strane, toto však tvrdo presadzoval smutne známy G.G. Jagoda, od septembra 1923 druhý zástupca predsedu GPU Felixa E. Dzeržinského.


Spočiatku s udelením tohto odznaku nezískaval jeho držiteľ žiadne konkrétne výhody. To sa zmenilo Nariadením GPU №245 z 09.10.1929, ktorým bol zavedený Štatút práv a povinností držiteľov titulu Čestný pracovník VČK-GPU. Po odchode z OGPU tak držiteľovi titulu patril zvýšený dôchodok, ponechanie bytu v rezortných bytovkách OGPU, prístup k lekárskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach OGPU, nárok na kúpeľnú liečbu, právo získať ubytovanie mimo poradia, právo nosiť čekistickú uniformu a nakoniec i právo získať, nosiť a držať strelnú zbraň. Neskôr Nariadeniami OGPU z 04.05.1930 a 25.06.1931 pribudli ešte nároky na každomesačný príplatok k platu vo výške 30 rubľov (priemerná mzda robotníka bola v tej dobe 150-200 rubľov) a právo získať dôchodok prostredníctvom OGPU.


Týmto odznakom bolo celkovo vyznamenaných cca 800 pracovníkov. Udeľoval sa do konca roku 1932, kedy pri príležitosti 15. výročia VČK-OGPU bol vydaný druhý variant tohto odznaku – s rímskou číslicou „XV“ namiesto „V“. Zriadený bol Nariadením OGPU № 1087 zo dňa 23.11.1932. Tak ako predchádzajúci odznak aj tento sa udeľoval len za mimoriadne zásluhy, no podmienkou už teraz bola aspoň 10 ročná prax v orgánoch štátnej bezpečnosti. Výhody spojené s udelením predchádzajúceho odznaku zostali najskôr zachované, postupne ich však nové vedenie okresávalo až kým v roku 1937 nezostalo v platnosti už len právo získania, nosenia a držania strelnej zbrane a oprávnenie po odchode do civilu ponechať si bývanie v služobnom byte OGPU.


Celkovo bolo do vytvorenia nasledovníka, čestného odznaku Zaslúžilý pracovník NKVD, vyznamenaných odznakom Čestný pracovník VČK-GPU (XV. výročia) viac ako 3000 ľudí.newsruss.ru
http://memo.ru/history/NKVD/ZNAKI/Chapter1.htm
www.mirnagrad.ru
URL : https://www.valka.cz/Cestny-pracovnik-VCK-GPU-t194939#561434Verze : 6
MOD