Main Menu
User Menu

Zaslúžilý pracovník NKVD

Honored worker of the NKVD

Заслуженный работник НКВД

     
Název:
Name:
Zaslúžilý pracovník NKVD
Název v originále:
Original Name:
Заслуженный работник НКВД
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.11.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://memo.ru/history/NKVD/ZNAKI/Chapter1.htm
www.mirnagrad.ru
URL : https://www.valka.cz/Zasluzily-pracovnik-NKVD-t194933#561407Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Zaslúžilý pracovník NKVD
Název v originále:
Original Name:
Заслуженный работник НКВД
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.11.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1947
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Odznak má tvar elipsy oceľovej farby s vrúbkovaným povrchom. Uprostred elipsy, na pozadí červeného smaltu zobrazujúceho lúče vychádzajúceho slnka, je zvislo umiestnený meč s kosákom a kladivom, lemované červeno smaltovanou stuhou s nápisom uprostred v azbuke НКВД. Kosák, kladivo a rukojeť meča sú pozlátené, odznak je zo striebra. Nosil sa na pravej strane hrude a k odevu sa pripevňoval prostredníctvom skrutky.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mirnagrad.ru
https://memo.ru/history/NKVD/ZNAKI/Chapter1.htm
URL : https://www.valka.cz/Zasluzily-pracovnik-NKVD-t194933#561408Verze : 0
MOD
Název
Name
Zaslúžilý pracovník NKVD
Honored worker of the NKVD
Заслуженный работник НКВД
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
15.02.1941 Papčenko, Ivan Danilovič
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Zasluzily-pracovnik-NKVD-t194933#561432Verze : 1
MOD
Hoci NKVD nahradil pôvodný OGPU už v roku 1934, k zámene odznaku Čestný pracovník VČK-GPU došlo až v roku 1940. Vtedy rozkazom NKVD zo dňa 06.11.1940 № 1007 bol zriadený odznak Zaslúžilý pracovník NKVD, ako najvyššie ocenenie udeľované v rámci orgánov štátnej bezpečnosti. Udeľoval sa pracovníkom orgánov a vojsk NKVD za zásluhy pri vedení alebo priamom výkone činnosti zameranej na ochranu štátnej bezpečnosti ZSSR. Vyznamenanie sa udeľovalo na príkaz NKVD a spoločne s odznakom sa vydával aj dokument o vyznamenaní. Držiteľ tohto čestného odznaku získaval právo na mimoriadne pridelenie bytu v obytných domoch NKVD. Po rozdelení národného komisariátu na NKVD a NKGB sa odznaky vydávali na základe rozkazov novovzniknutých orgánov. V rokoch 1940-45 bolo vyznamenaných celkovo 4.456 pracovníkov štátnej bezpečnosti, najviac v roku 1945 - 1850.


https://memo.ru/history/NKVD/ZNAKI/Chapter1.htm
www.mirnagrad.ru
URL : https://www.valka.cz/Zasluzily-pracovnik-NKVD-t194933#561411Verze : 2
MOD
Jeden z nositeľov tohto najvyššieho vyznamenania v NKVD, plukovník Konstantin Mitrofanovič Afanasjev (Константин Митрофанович Афанасьев), Mangalia, Rumunsko, 1945.

Vyznamenania: vľavo hore Rad Bohdana Chmelnického 2. stupňa a Rad Kutuzova 2. stupňa, pod nimi zľava Rad Červenej hviezdy a dva Rady Vlasteneckej vojny, pod ktorými je na klope vrecka pripnutý odznak Zaslúžilý pracovník NKVD. Na druhej strane hrude zľava: Leninov Rad, Rad Červenej zástavy, jubilejná medaila XX. rokov Robotnícko-roľníckej Červenej armády a na konci medaila Za víťazstvo nad Nemeckom vo Veľkej Vlasteneckej vojne 1941-1945.

https://www.photo-war.com/ru/tags/151/

URL : https://www.valka.cz/Zasluzily-pracovnik-NKVD-t194933#561414Verze : 4
MOD