Main Menu
User Menu

Edison

Edison, New Jersey

     
Název:
Name:
Edison
Originální název:
Original Name:
Edison
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Middlesex
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°30'14.35"N 74°20'57.86"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1651
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.12.1943-29.12.1943
2. skupina stíhačů tanků
2nd Tank Destroyer Group
27.12.1943-02.01.1944
5. skupina stíhačů tanků
5th Tank Destroyer Group
16.01.1944-29.01.1944
6. skupina stíhačů tanků
6th Tank Destroyer Group
02.02.1944-09.02.1944
7. skupina stíhačů tanků
7th Tank Destroyer Group
31.03.1944-03.05.1944
9. skupina stíhačů tanků
9th Tank Destroyer Group
15.10.1944-01.11.1944
16. skupina stíhačů tanků
16th Tank Destroyer Group
16.10.1945-18.10.1945
56. stíhací skupina
56th Fighter Group
16.10.1945-18.10.1945
61. stíhací peruť, jednomotorová
61st Fighter Squadron, Single Engine
16.10.1945-18.10.1945
62. stíhací peruť, jednomotorová
62nd Fighter Squadron, Single Engine
03.11.1945-05.11.1945
459. stíhací peruť (dvoumotorová)
459th Fighter Squadron
09.11.1945-10.11.1945
356. stíhací skupina
356th Fighter Group
09.11.1945-10.11.1945
359. stíhací skupina
359th Fighter Group
11.11.1945-12.11.1945
2. skupina vzdušného velení
2nd Air Command Group
14.11.1945-17.11.1945
387. bombardovací skupina (střední)
387th Bombardment Group (Medium)
20.12.1945-21.12.1945
100. bombardovací skupina (těžká)
100th Bombardment Group (Heavy)
20.12.1945-21.12.1945
96. bombardovací skupina (těžká)
96th Bombardment Group (Heavy)
06.12.1958-01.05.1959
78. pěší divize
78th Infantry Division
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR
II. sbor
II Corps
01.05.1959-01.10.1993
78. divize (výcviková)
78th Division (Training)
01.10.1993-DD.MM.1999
78. divize (cvičná)
78th Division (Exercise)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. skupina stíhačů tanků
4th Tank Destroyer Group
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Edison,_New_Jersey
URL : https://www.valka.cz/Edison-t194931#561404Verze : 1
MOD