Main Menu
User Menu
Reklama
     
Název:
Name:
Tatra T-III
Originální název:
Original Name:
Tatra T-III
Kategorie:
Category:
těžký tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1936-DD.MM.193R Ringhoffer-Tatra a.s., Kopřivnice /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2


T-III/I 13.640
T-III/II 13.641
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
09.10.1936
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
16400 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
5850 1) / 5830 2) mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
2560 1) / 2590 2) mm
Celková výška:
Overall Height:
2420 1) / 2820 2) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm
Šířka pásu:
Track Width:
370 T-III/II mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,785 MPa
Pancéřování:
Armour:
16-32 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-78 (vodou chladený zážihový 11-valec objemu 18.030 cm3)
Výkon:
Power:
205,9 kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
8+4xR
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
35 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
100 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
40 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
1 m
Brodivost:
Fording Depth:
1 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
Škoda A9a ráže 47mm (96 1) / 80 2) nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet ZB-53 ráže 7,92mm (3300 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2


2) Jirka Tintěra via
VÚA Praha, fond: MNO HŠ 3.odd., KL: 110, SL: 43 3/5-2, a 43 3/12-2, datováno 1. června a 10. září 1934
VÚA Praha, fond: VTLÚ, čj.1221-taj.-III-1934, datováno ke dni: 10. ledna 1935
VÚA Praha, fond: VTLÚ, koncepty zpráv škpt. Karla Dvořáka o jízdně-technických zkouškách, datované k dnům: 17. ledna a 31. května 1937
VÚA Praha, fond: VDO Tatra, čj.607/37, datováno ke dni: 20. ledna 1937
VÚA Praha, fond: VTLÚ, čj.28049-taj.-V/3.odd.-1938, datováno ke dni: 9. července 1938
R. Zavadil: korespondence s Difrologickým klubem, roky 1991 a 1992.
R. Zavadil: Tank Tatra T-III, Historie a plastikové modelářství 1996, č. 12, str. 30-32
V. Francev a C. Kliment: Československá obrněná vozidla 1918-1948, Ares, Praha 1999, ISBN: 80-86158-06-3
K. Rosenkranz: Tatra nákladní automobily, MS Press Brno, edice: Auto album, ISBN: 80-900915-8-X
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-T-III-t19490#462357Verze : 0
MOD
Neúspěšné tanky
Původně zahájila kopřivnická firma Ringhoffer-Tatra konstrukční práce na vývoji dvou kusů Kombinovaného útočného vozu (KÚV), dle objednávky MNO čj. 153 Taj.-V/3. odděl. 1932, s podmínkou, že otočnou věž a zbraně vyvine a dodá plzeňská Škodovka. Podmínkou objednávky byl i termín dodávky těchto dvou podvozků ke dni 30. září 1933. Pojem kombinovaný byl v tomto případě určen pro kolopásovou variantu podvozku, který se mohl pohybovat buď po kolech, nebo po pásech. Jednalo se o módně technicko-taktickou úvahu o možnosti urychleného přesunu na kolech na větší vzdálenosti a o použití pásového podvozku pro jízdu v terénu. Díky přetrvávajícím potížím s technickým řešením KÚV, dochází samo MNO k změně názoru a pod čj. 607 Taj.-III-1934 požaduje 16. dubna 1934 dodání dvou kusů čistě pásových podvozků tanku T-III. Zároveň změnilo i své požadavky na pancéřování tanku. Změna zadání vycházela z nové představy o rozdělení úloh útočných vozidel na bojišti. Tatrovácká konstrukce měla odpovídat III. stupni kategorizace československé útočné vozby. Do této jakostní třídy byly zařazeny tanky určené k boji s tanky a k proražení polních předem připravených obranných postavení. V interních dokumentech firmy figuruje toto vozidlo pod označením Tatra typ 78 (typ 78, T-78) a v obchodní korespondenci s československou vojenskou správou (VS) je zase použito označení T-III. V březnu 1936 bylo dokončeno sestavení prototypů s výrobními čísly 20584 a 20585. Jízdní zkoušky z 27. března odhalily nedostatky, které komise složená ze zástupců továrny a Vojenského technického a leteckého ústavu (VTLÚ) navrhla odstranit. Komise vyslaná VTLÚ 27. června téhož roku, zjistila stupeň rozpracování obou prototypů a zároveň s konečnou platností rozhodla o rozmístění vnitřního zařízení. Prototypy jsou dokončeny k 9. říjnu 1936 a po technické prohlídce je vystaven soupis závad, které je nutno odstranit. Zástupce továrny inž. Uebelacker žádal o prodloužení termínu k dohotovení obou vozidel do 15. prosince 1936. Z plzeňské Škodovky dorazila jedna kompletní tanková věž, jež byla konstruována jako jednotná pro všechny vyvíjené tanky řady III.


Jízdní a technické zkoušky, pod vedením škpt. pěch. Karla Dvořáka, byly zahájeny až 22. února 1937 a do 25. března najezdil prototyp bez věže 363 km a prototyp s věží najezdil do 11. března 460 km. Oba stroje trpěly četnými poruchami. Po opravách měly zkoušky pokračovat až do 15. června, ale i po tomto datu je v listopadu provedena další zkušební jízda. VTLÚ vytkla Tatrovce pět základních nedostatků a požaduje jejich odstranění. Zkušební jízdy pod dohledem VS pokračují i roce následujícím. Jsou často přerušovány a vzniklé potíže odstraňovány, přesto oba prototypy trpěly trvalými nedostatky v chlazení, přílišným namáhání mechanizmů náhonů a obrovskou spotřebou paliva a oleje.


K 31. květnu 1937 oznamuje škpt. Dvořák III. odboru VTLÚ, že s prototypem, který má přiděleno vojenské evidenční číslo 13.640, je od začátku zkoušek najeto 1 030 km a s číslem 13.641 je dosaženo 1 273 km. Prototypy nikdy neabsolvovaly plnohodnotné vojskové zkoušky.


Koncem září 1938 jsou oba stroje předány do vyškovského Učiliště útočné vozby (UÚV) a zde byla ponechána jako ukázková vozidla středních tanků až do doby než se rozhodne o jejich likvidaci.


Výnosem čj. 28049 Taj.-V/3. odděl.-1938 rozhodlo MNO o likvidaci zakázky a odkoupení obou prototypů za částku dosahující hodnoty 1 600 000,- Kčs. Ještě před tímto datem rozhodlo 3. oddělení Hlavního štábu o sešrotování jednoho z prototypů. Zda k tomu došlo ještě před 15. březnem 1939, není známo. Jedno je však jisté - na základě zde publikovaných fotografií - jeden stroj studovali a převzali k zkouškám zástupci Wehrmachtu.


Tatra 78, označení čsl. VS: T-III
Rok výroby: 1934
Provedení vozu: vojenská zakázka
- 1. prototyp, výrobní číslo: 20584, SPZ: 13.640
- 2. prototyp, výrobní číslo: 20585, SPZ: 13.641
- vyrobeno: 2 kusy
Osádka: 4 osoby
Druh motoru: zážehový, hvězdicový
- počet válců: 11
- vrtání: 120 mm
- zdvih: 145 mm
- zdvihový objem: 18030 cm3
- chlazení: vzduchem
- otáčky: 2000 obr/min.
- výkon: 191,2 kW (260 k)
- rozvod: OHV
Převodovka:
- převodových stupňů: 8 vpřed + 2 vzad
- stupně redukce: 2
Rozměry:
- délka: 5830 mm
- šířka: 2590 mm
- výška trupu: 1800 mm
- výška celková: 2820 mm
Podvozek:
- hmotnost podvozku, odhad: 16400 kg
- poháněné nápravy: 2 zadní
- rozvor os napínacího a hnacího kola: 5070 mm
- délka styku pásu s vozovkou: 4000 mm požadováno
- rozchod os pásů: 2080 mm
- šíře pásů: 1. prototyp 350 mm / 2. prototyp 370 mm
- měrný tlak: 78,5 kPa (0,8 kg/cm2)
Výkony:
- maximální rychlost: 35 km/h
Překážky:
- stupeň: 1 m
- příkop: 2,5 m
- brod: 1 m
Pancéřování: 16 až 32 mm
Výzbroj:
- 1x 4,7 cm kanon ÚV
- 2x 7,9 kulomet vz. 37
Vezené střelivo:
- pro dělo: 80 kusů
- pro kulomety: 4000 kusů
Věž byla vyvíjena firmou Škoda a dala se použít i u tanku Š-III.


Podklady:
VÚA Praha, fond: MNO HŠ 3.odd., KL: 110, SL: 43 3/5-2, a 43 3/12-2, datováno 1. června a 10. září 1934
VÚA Praha, fond: VTLÚ, čj.1221-taj.-III-1934, datováno ke dni: 10. ledna 1935
VÚA Praha, fond: VTLÚ, koncepty zpráv škpt. Karla Dvořáka o jízdně-technických zkouškách, datované k dnům: 17. ledna a 31. května 1937
VÚA Praha, fond: VDO Tatra, čj.607/37, datováno ke dni: 20. ledna 1937
VÚA Praha, fond: VTLÚ, čj.28049-taj.-V/3.odd.-1938, datováno ke dni: 9. července 1938
R. Zavadil: korespondence s Difrologickým klubem, roky 1991 a 1992.
R. Zavadil: Tank Tatra T-III, Historie a plastikové modelářství 1996, č. 12, str. 30-32
V. Francev a C. Kliment: Československá obrněná vozidla 1918-1948, Ares, Praha 1999, ISBN: 80-86158-06-3
K. Rosenkranz: Tatra nákladní automobily, MS Press Brno, edice: Auto album, ISBN: 80-900915-8-X


Fotografie ze sbírky Charlese Klimenta (possible-t-iii.jpg)
CZK - Tatra T-III - Technici Wehrmachtu přejímají po 15. březnu 1939 podvozek prototypu tanku Tatra T-III.

Technici Wehrmachtu přejímají po 15. březnu 1939 podvozek prototypu tanku Tatra T-III.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-T-III-t19490#81727Verze : 1
MOD
Diskuse
Tatra T-III


*zdroj :


www.ebay.de
CZK - Tatra T-III -


CZK - Tatra T-III -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-T-III-t19490#72679Verze : 0
MOD
Dnes nabízela E-bay fotografii pásového podvozku, který jsem, společně s kolegou Radkem Zavadilem, identifikoval jako prototyp tanku Tatra T-III.
CZK - Tatra T-III - Prototyp T-III. Foto převzato z E-bay.

Prototyp T-III. Foto převzato z E-bay.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-T-III-t19490#172881Verze : 0
MOD
www.ebay.com
CZK - Tatra T-III -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-T-III-t19490#382643Verze : 0
MOD
V pozadí je LT vz.35 -kou ťahaná T-III.http://www.modelforum.cz
CZK - Tatra T-III -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-T-III-t19490#382971Verze : 0
MOD
ebay.com
CZK - Tatra T-III - Vpravo vidieť prednú časť T-III.

Vpravo vidieť prednú časť T-III.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-T-III-t19490#457222Verze : 0
MOD
bilder.bedel2000.de
CZK - Tatra T-III -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-T-III-t19490#511129Verze : 0
MOD
www.ebay.de
CZK - Tatra T-III -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-T-III-t19490#518779Verze : 0
MOD