Main Menu
User Menu

Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora)

Jedny z prvých zmienok o použití vzduchom chladeného vznetového motora firmy Tatra (Tatra Typ 111) v nemeckom polopásovom ťahači Sd.Kfz.9 hmotnostnej kategórie 18-ton možno nájsť v správe Ringhoffer-Tatra-Werke A.G. z Nesselsdorfu (Kopřivnice) o skúšobných jazdách datovanej k 20.3.1944. Jeden ťahač bol dodaný priamo z firmy Famo v Breslau (Vratislav) niekedy v 2/1944 (Spielberger1) uvádza dodanie jedného vozidla bez motora z produkcie 12/1943). Pôvodný zážihový motor Maybach bol nahradený vznetovým motorom firmy Tatra. V hlásení je uvedené označenie motora Tatra 111, no všeobecne sa v rôznych zdrojoch uvádza typ Tatra 103. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi je mi neznámy, pravdepodobne ide o identický motor s dvoma rozdielnymi označeniami. Účelom tejto úpravy bola pravdepodobne snaha o úsporu paliva. Pôvodný nemecký zážihový motor Maybach HL 108 TUKRM mal normovanú spotrebu benzínu 120 l/100 km, vznetový motor Tatra mal normovanú spotrebu nafty 63,5 l/100 km. Ťahač so vznetovým motorom dosahoval maximálnu rýchlosť až 60 km/hod. Vozidlo bolo 5.3.1944 odoslané po vlastnej osi do testovacieho strediska v Kummersdorfe. Pravdepodobne dodatočne vznikla objednávka na túto prestavdu (Auftrag Nr. 65/44 z 3.11.1944 - objednávka na montáž 12-valcového vznetového motora Tatra pre Zgkw 12 t a 18 t). Viac informácií mi chýba.


Pokusy s montážou vznetových pohonných jednotiek do tohoto ťahača však pokračovali i po skončení vojny v Československu. Fotografie pripojené k téme sú v historickej literatúre prisúdené skúšobnej prestavbe V 926. V prípade "V 926" išlo o motor Tatra T 103 (111) s chladičom oleja. Prestavieb bolo viac. Povojnová správa firmy Tatra pre Ministerstvo všeobecného strojárenstva z 5.3.1953 uvádza tieto skúšobné prestavby: V 913, V 918, V 926, V 948, V 949, V 951, V 952. Išlo o montáže 8- resp. 12-valcových motorov do pancierového polopásu "E 3 BMW" (?). Takto je to uvedené v správe. Konzultant k tejto téme Jirka Tintěra mi posunul názor Radka Zavadila, ktorý je presvedčený, že písmeno "E" je preklep namiesto "F" (F 3 bolo označenie hlavnej sériovej verzie tohoto 18-tonového ťahača Sd.Kfz.9). Resp. podľa mojeho názoru, keďže má ísť o montáž do pancierových vozidiel, toto označenie "E 3 BMW" môže označovať 3-tonový polopás, ktoré však nemá s touto témou veľa spoločného.


Vozidlo na fotografii má vojenské evidenčné číslo "65 384" (prelepené páskou) a na pravom prednom blatníku má civilnú skúšobnú (obchodnú) značku "M-NJ 038" (M - Morava-Sliezko, NJ - Nový Jičín).
Zaujímavosťou je, že sa v evidencii fotografií v opavskom zemskom archíve označuje toto vozidlo ako "V 809". Toto číselné označenie sa použilo u viacerých diametrálne odlišných typoch vozidiel.
V starších zdrojoch som našiel zmienku, že pokusný polopásový ťahač firmy Tatra s 12-valcovým motorom sa označoval ako "T 810". Či to má nejaký súvis s týmto vozidlom je v chaose označovania typov a prestavieb dosť nejasný. Predpokladám, že ide o chybné údaje.


Fotografie vozidla v téme sú datované k 4/1948.


korešpondencia s pánmi Jirkom Tintěrom (Radek Zavadil), Daliborom Feuereislom
Hilary Louis Doyle - www.network54.com
Karel Rosenkranz s dodatkom Milana Olšanského - Nákladní automobily Tatra, vydala Tatra, a.s., Kopřivnice 2007, ISBN 978-80-239-9877-1
Digitálny archív Zemského archívu v Opavě
Jirka Tintěra a Radek Zavadil
1)Walter J. Spielberger - Sturmgeschutze, Motorch Verlag Stuttgart, rok vydania 1994, 2. vydanie, ISBN: 3-613-01356-8

Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) - V 926 - montáž motoru s prídavným olejovým chladičom. Prototyp sa inak vo firemnej dokumentácii označuje ako V 809.

V 926 - montáž motoru s prídavným olejovým chladičom. Prototyp sa inak vo firemnej dokumentácii označuje ako V 809.
Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) -


Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) -


Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) -


URL : https://www.valka.cz/Famo-Sd-Kfz-9-s-motorom-Tatra-studie-zabudovania-vznetoveho-motora-t194885#561264Verze : 36
MOD
Fotografia č. 6997 zobrazuje výkres prídavného prevodu pre Famo F 3 (zástavba V 926). Výkres je datovaný k 24.11.1947.

Digitálny archív Zemského archívu v Opavě

Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) -


Famo (Sd.Kfz.9) s motorom Tatra (štúdie zabudovania vznetového motora) -


URL : https://www.valka.cz/Famo-Sd-Kfz-9-s-motorom-Tatra-studie-zabudovania-vznetoveho-motora-t194885#676313Verze : 4
MOD