Main Menu
User Menu

FRA - DEFA 552 / 552A / 553 / 554

DEFA 552 / 552A / 553 / 554


Ráž: 30 mm
Počet hlavní: 1
Dĺžka hlavne:
Celková dĺžka: 1957 mm
Hmotnosť zbrane:
DEFA 552 -80 kg
DEFA 552A -81 kg
DEFA 553 -81 kg
DEFA 554 -85 kg
Počet komôr: 5
Úsťová rýchlosť: DEFA 554 - 765 m/s APHEI-SD; 815 m/s HEI; 820 m/s TP
Kadencia:
DEFA 552 - 1250 rán/min
DEFA 552A – 1300 rán/min
DEFA 553 - 1300 rán/min
DEFA 554 - 1100 – 1800 rán/min
Spôsob strelby: dávkou
od DEFA 553 obmedzenou(v dĺžke trvania 0,5 s alebo 1 s), alebo nepretržitou


Výrobca: Manufacture National d`Armes

Munícia: 30 x 113 mm
Zápalka: elektrická
Dĺžka:
celého náboja 213 mm
nábojnice 113 mm
Hmotmosť:
celého projektilu 245 - 275 g (podľa typu strely)
výbušnej náplne projektilu 18-50 g (podľa typu strely)
celého náboja 450 g
prachu 48 g
Druhy:
Type 5432 APHEI-SD
Type 6522 HEI & HEI-SD
Type 21202 TP & TP-T
Type 2671 SAPHEI
Type 2271 AGTP


Použitie: Dassault Mirage III / 5/ 50 / 2000, AMX, IAI Kfir / Dagger / Nesher


Rodina kanónov DEFA (Direction des Etudes et Fabrication des Armes) vznikla nedlho po druhej svetovej vojne, na základe ukoristených materiálov vyvýjaného leteckého kanóna Mauser MK 213C/30 a za pričinenia bývalého šéfkonštruktéra firmy Mauser, Antona Politzera.

Osa bubna s piatimi komorami leží pod osou hlavne, pohon zabezpečujú plyny odoberané z hlavne. Podávanie nábojov je cievkové. Napínanie zbrane pred prvým výstrelom sa na zemi vykonáva ručne, za letu pomocou pyropatróny. Prorotypy dostaly označenie DEFA 551. Sériová výroba kanónov, už pod označením DEFA 552 (Cannon 550-F2) začala v roku 1954. U DEFA 552A (Cannon 550-F2A) je púzdro bubna vyrobené frézovaním z ocelového bloku, namiesto lisovania z plechu a haveň je opatrená vrstvou chrómu. To zvýšilo hmotnosť zbrane avšak zároveň sa predĺžila životnosť hlavne na 5000 rán a zvýšila sa kadencia. Ďalši úpravy pre zlepšenie vlastností zbrane započali v roku 1968 a DEFA 553 (Cannon 550-F3) sa do sériovej výroby dostala v roku 1971. Pozmenená konštrukcia umožňuje prívod nábojového pásu obojstranne, hlaveň je vyrábaná z kvalitnejšej ocele a je pochrómovaná. U kanónu DEFA 554 (Cannon 550-F4) sa pre zvýšenie kadencie pozmenil spôsob podávania munície do komôr bubna. Kým v predchádzajúcich verziách prebiehali funkčné cykly štyroch nábojov, u DEFA 554 je ich už päť. Z komory, ktorá je ztotožnená s hlavňou sa striela, z ďalšej sa vyhadzuje prázdna nábojnica a do dvoch (DEFA 552 až 553) respektíve troch (DEFA 554) sa zasúvajú nové náboje. To umožňuje u DEFA 554 skrátiť dĺžku dráhy zasúvania na tretinu dĺžky náboja a tým zvýšiť kadenciu. Napínací systém zbrane je namiesto jedného, vybavený troma pyropatrónami.
URL : https://www.valka.cz/FRA-DEFA-552-552A-553-554-t19486#72651Verze : 1
foto
URL : https://www.valka.cz/FRA-DEFA-552-552A-553-554-t19486#35011Verze : 0
MOD
SAPHEI – Semi-Armour-Piercing High-Explosive Incendiary ( výbušná zápalná strela so zvýšenou priebojnosťou) Zapalovač s časovaným zápalom a samodeštrukciou MR3005. Ppriebojnosť - 15 mm homogénny pancier pri uhle dopadu 45° na vzdialenosť 800 m, pri doprednej rýchlosti lietadla 240 m/s (864 km/h).


AGTP- Air to Ground Target Practice (protizemná cvičná strela)
(foto GIAT)
URL : https://www.valka.cz/FRA-DEFA-552-552A-553-554-t19486#72747Verze : 0
moje sbírka
URL : https://www.valka.cz/FRA-DEFA-552-552A-553-554-t19486#293057Verze : 0
MOD
DEFA 552 z Mirage 5BA (©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/FRA-DEFA-552-552A-553-554-t19486#319823Verze : 0
MOD
na snímku je kanon DEFA 552, hlaveň je v částečném řezu.
zdroj : vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/FRA-DEFA-552-552A-553-554-t19486#321756Verze : 0